Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 uludagbilisim@uludagbilisim.com

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

Uludağ Bilişim Bilgisayar Medya İletişim Elektronik İnşaat SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ("Şirket") tarafından işletilen "https://www.uludagbilisim.com/" adresindeki internet sitesini ("İnternet Sitesi") veya şirket tarafından geliştirilen mobil uygulamayı ("Mobil Uygulama") ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler ("Kullanıcı") tarafından, işbu Gizlilik Politikasının İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama kullanılmadan önce okunması gereklidir.

 

Kullanıcılara ait ve şirket tarafından erişilen ve/veya elde edilen kişisel veriler haricinde; kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler şirket tarafından analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

 

Şirket, kullanıcılar tarafından üyelik formları ile veya sair surette kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen haller haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmamakta ve Gizlilik ve Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar dışındaki hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

 

Kullanıcılara ait kişisel veriler ve gizli bilgiler; ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

 

Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulamadan alışveriş yapan Kullanıcıların güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ara yüzü üzerinden ilgili banka ile kullanıcının kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Kullanıcı, şirket ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

 

E-bülten ve elektronik ileti üyeliği çerçevesinde gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan linke tıklayarak veya internet sitesi üzerinde "Hesabım" bölümünde bulunan "Üyelik Bilgileri Güncelleme" alanından "Kampanyalardan ve fırsatlardan haberdar olmak istiyorum" seçeneğini boş bırakılarak e-posta gönderim listesinden her zaman çıkış yapılabilmektedir.

 

Şirketimiz tüm politikalarında, müşteri ve kullanıcılarına sunacağı ürün, hizmet, fırsat ve kampanyalarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler şirketimizce internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

 

Kullanıcılar ve/veya internet sitesi üyelerimiz tarafından şirkete sağlanan veya şirket tarafından edinilen bilgilerin ve internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

 

İnternet sitesini ve/veya mobil uygulamayı kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca aranızda gerçekleştirilmekte olup kredi kartı şifresi gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmemekte ve kaydedilememektedir.

 

İnternet sitesine ve/veya mobil uygulamaya üyelik, (varsa) ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler ve kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet sitesi ve/veya mobil uygulama kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni ile, Uludağ Bilişim Bilgisayar Medya İletişim Elektronik İnşaat San. ve Tic. LTD. Şti. ("Şirket") sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") kapsamında şirket tarafından işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebileceği, yurt içinde ve yurt dışında bulunan aşağıda belirtilen kişilere aktarılabileceği kapsamında sizlere bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

 

Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun ve Tebliğ'de belirtilen genel ilkeler ışığında ve Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

 

Şirketimiz kişisel verilerinizi, internet sitesi ve mobil uygulamada kullanıcı dostu bir deneyim sunulması, Web Sitesi'nin geliştirilmesinin ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, Şirket'in hizmetlerinin ve ürünlerinin iyileştirmesinin sağlanması, Web Sitesi'nin kullanımının kolaylaştırılmasının ve Şirket'in hizmetlerini ve Web Sitesi'nin kullanımının Kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirilmesinin sağlanması, kullanıcılara daha iyi hizmet sunulması, daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması, istatistiki bilgi elde edilmesinin ve bu bilgilerin derlenmesinin sağlanması, Şirket'in ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi, kampanya ve pazarlama çalışmaları gerçekleştirilmesi, özel promosyon faaliyetlerinde bulunulması, internet sitesinin kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi, hedef kitle çalışmaları yapılması, talep eden kullanıcıların üyelik işlemlerinin tamamlanması, müşterileri daha iyi tanıyarak müşterilere en uygun hizmetin verilmesini sağlamak için çalışmalarda bulunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, her türlü iletişim aracına uygun bildirimin sağlanabilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıların faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, satış ve satış sonrası operasyonların gerçekleştirilmesi, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden alışveriş yapanların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, internet sitesi ve mobil uygulamada yer alan iletişim formunu doldurarak tarafımıza ileten Kullanıcılar ile iletişime geçilmesi, kullanıcıların söz konusu iletişim formunda herhangi bir talepte bulunmaları halinde taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli aksiyonların alınması, alışveriş yapan müşterilerin siparişlerinin yerine getirilmesi ve söz konusu kişiler ile siparişleri kapsamında iletişime geçilmesi amaçları ile sınırlı olarak işleyebilecektir.

 

Tebliğ ve Kanun uyarınca,

(i) kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii) (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

(iii) (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iv) Şirket'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv) (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

(v) (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(vi) (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (vii) ve açık rızanız hukuki sebepleri ile Şirket, kişisel verilerinizi, Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde işleyebilecektir.

 

Şirket'e sağladığınız kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket'in yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştirakleri, bağlı şirketleri, topluluk şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine, Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kanun'un "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kanun'un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket'e daha önce bildirilen ve Şirket'in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket'e iletebilirsiniz. 

Bilginize sunarız.