3.0.31 Versiyon Yenilikleri ( 19 Şubat 2019 )

 

Detaylı Sevk Analizi firma seçimi ve tarihe göre seçimler yapılarak sorgulama yapılır. Yapılan sorgulama sonucu sevk ile ilgili sonuçların analizleri ekrana detaylı bir şekilde toplam olarak yansır.

 

Detaylı şikayet analizi tarihine göre firma seçimi ve tarihler belirlenerek sorgulama yapılır. Yapılan sorgulama sonucunda hastaların en çok hangi şikayetlerle geldiği analiz sonucunda toplam olarak yansır.

 

Bölüm muayene analizi tarihe göre firma seçimi ile birlikte sorgulaması yapılır. Sorgulama sonucunda hangi bölümlerden en çok muayene kayıtları mevcut toplam olarak yansır.

 

Bölüm tanı analizi tarihe göre belirlenerek firma seçimi ile birlikte sorgulaması yapılır. Sorgulama sonucunda hangi bölümlerden en çok hangi tanı ile muayene kayıtları mevcut, toplam olarak yansır.

 

Firma bölüm çalışan analizi firma sorgulaması yapılarak firmaya ait bölümlerdeki çalışan sayısını ve bölümde çalışanların toplamını yansıtır.

 

Reçete analizi firma adı ve tarihler belirlenip sorgulama yapılır ve hangi hastanın hangi ilaçları ve muayene tarihi ile ilgili detaylı bilgiyi ekrana yansıtır.

 

Araçlar / Dosya aktarımı kategori ve dosya seçimi yapılarak aktarım yapılır. Yapılan aktarım sonucunda çalışanın kayıt bilgilerindeki dosya işlemlerinde  veya  hasta işe giriş, periyodik muayeneden geçirildiğinde Lab.Bulguları kısmından aktarılmış olan dosya kaydına ulaşılır.