3.0.26 Versiyon Yenilikleri ( 12 Eylül 2018 )

Çalışan kısmına Son Periyodik Muayene ve Son Temel İSG Eğitimi eklenerek çalışanların eğitim durumlarının ve periyodik muayene durumlarının görüntülenebilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/1.png

 

Yönetim panelindeki İsg Personel Tanımları ‘İsg Profesyonel Tanımları’ olarak değiştirildi. Yenipersonel tanımlama kısmındaki bilgilerden tür kısmı kaldırılarak bazı panel karışıklıklarının giderilmesi sağlandı. ( Hekim ve Uzman tanımları için öncelikle NBYS Destek aranarak tanımlama yapılması gerekmektedir bu tanımlama sonrasında hekim ve uzman verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş sağlayabilecektir.)

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/2.png

 

Tanımlar / Firmalar Şubeler / Atanan Personeller kısmındaki İşveren Sabit ve İşveren Vekili Sabit alanlarına atama yapıldığında, Çalışanın eğitim katılım tutanağı formuna bu kısımda girilen verilerin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/3.png

 

 

● İş Güvenliği / İSG Kurul Toplantıları / Kurul Üyesi Ekle kısmındaki Personel bölümünden Tüm firma yada seçili firma personellerinin eklenebilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/4.png

 

 

● İş Güvenliği / KKD Takibi kısmına , tüm firma yada seçilen firmaların toplu şekilde koruyucu donanım eklemelerinin yapılabilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/5.png

 

İstatistik / Genel Analiz kısmına Aktif Gebe Listesi eklendi. Bu kısımdan firma kriteri girilip sorgulandıktan sonra seçilen firmaya ait gebe sayılarının ve gebelik detaylarının görüntülenebilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/6.png

 

● İstatistik / Genel Analiz kısmına Hasta Yaş Aralığı – Genel Toplam eklendi. Yaş aralığı kriteri girilerek sorguladıktan sonra Kadın- Erkek ve Toplam sayının görüntülenebilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/7.png

 

● İstatistik / Genel Analiz kısmına Eğitime Katılmayanlar eklendi. İstenilen kriterler girildikten sonra sorgulama yapılarak personel detaylarının alınabilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/8.png

 

● İstatistik / Genel Analiz kısmına Eğitime Katılım Süreleri eklendi. Firma ve Tarih kriterleri girildikten sonra sorgulama yapılarak verilen eğitim sürelerinin ve detaylarının alınabilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/9.png

 

● İş Güvenliği / Eğitimler kısmına Dökümanlar alanı eklenerek bilgisayar üzerinden istenilen dosyaların seçilebilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/10.png

 

● Çalışan / Firma Şube Bilgileri / Düzenle / Bölüm ve Kısım içerisine Yeni – Düzenle – Sil butonu eklenerek tanımlama ve tanımlamalar üzerinde düzeltme silme yapılabilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/3.0.26/11.png

 

 

● Tanımlar / Firmalar Şubeler / Şube Bilgileri kısmında Firmanın Aktif Çalışan Sayısı’nın gösterilebilmesi ve ÇSGB’den sorgulanabilmesi sağlandı. Doldurulan SGK Sicil No bilgilerine göre Tehlike sınıfı , Periyodik süre , Şube sektör alanlarının otomatik olarak getirilmesi sağlandı. ( Periyodik süre manuel olarak değiştirilebilir )

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/3.0.26/12.png

 

● İş Sağlığı kısmında yapılan işlemin üzerinde mouse bekletildiğinde Kaydı Ekleyen Kullanıcı bilgisinin getirilmesi sağlandı. Ayrıca ilaçlar kısmında gönderilen reçetenin E-Reçete numarasının gösterilebilmesi ve yanındaki kopyalama butonundan E-Reçete numarasının kopyalanabilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/3.0.26/13.png

 

 

● İş Sağlığı \ E-Reçete Gönder-Göster \ E Reçete kısmına Reçeteye Tanı Ekle ve Reçeteye Açıklama Eklebutonları eklendi. Böylece Sgk’ya gönderilen reçetelerde silme işlemi yapmadan , üzerinde tanı ve açıklama ekleyerek güncellenebilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/3.0.26/14.png

 

 

● İş Sağlığı / Muayene kısmında , çalışana sağlık raporu eklendiğinde önceki veri detaylarının ya da yeni detay eklemesi yapılarak raporda yazdırılması sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/3.0.26/15.png

 

● İş Sağlığı / Muayene kısmında, çalışana sevk eklemesi yaptıktan sonra Muayene sevk detayı bölümünde Yeni Tanım ekleme ya da Önceki Kullanılan tanımlardan ekleme yapılabilmesi sağlandı.

http://www.uludagbilisim.com/filepath/upload/images/3.0.26/3.0.26/16.png