Toplu Odyo Muayenesi

Çalışanlar için toplu olarak Odyo Muayenesi girişlerini kolayca sağlayabilirsiniz.

Alt Modüller

  • Normal İşitme
  • Hafif İşitme Kaybı
  • Orta Dereceli İşitme Kaybı
  • Ciddi İşitme Kaybı
  • Derin İşitme Kaybı
  • Sağırlık