Toplu Aşılama

Çalışanlar için toplu olarak Erişkin Tip Tetanoz Difteri Aşısı ve Hepatit B Erişkin Aşılama Muayenesi girişlerini kolayca sağlayabilirsiniz.

Alt Modüller