Tarama İzlem

İşyeri Hekimlerinin sıklıkla kullandığı Odyo Muayenesi, Göz Muayenesi ve Psikolojik Muayenelerin yanı sıra Gebe İzlem, Solunum Fonksiyon Testi ve EKG modüllerini kapsamaktadır.

Alt Modüller

  • Odyo Muayenesi
  • Göz Muayenesi
  • Gebe İzlem
  • Pskolojik Muayene
  • Solunum Fonksiyon Testi
  • EKG