Tanımlar

Kullanıcının sistem içinde kullanacağı tanımlar veya parametreler bu bölümde oluşturulur. Oluşturulan bu parametreler veya tanımlar kullanılacağı zaman kullanıcı veri girişi yapacağı bölümde o bölüm için oluşturmuş olduğu parametre veya tanımları görebilir. Bu bölümde sol taraf Genel Tanımlar başlığının olduğu bölüm, sağ taraf ise Genel Tanım başlığına göre veri girişi yapılacağı bölümdür.

Alt Modüller

  • Firmalar & Şubeler
  • Personel Aktarımı
  • ÇSGB Çalışan Sayısı Sorgula
  • Çalışan Uyarıları
  • Genel Tanımlar