İş Güvenliği

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalarının girişlerinin sağlandığı ekrandır.

Alt Modüller

 • Çalışan Eğitimleri
 • Eğitim Şablonları
 • Eğitimler
 • Soru Hazırlama
 • Sınav Hazırlama
 • Kontrol Listesi
 • İSG Defteri
 • Risk Değerlendirme
 • DÖF
 • KKD Takibi
 • İş kazası ve Ramakkala
 • Acil Eylem Planları
 • İSG Kurul Toplantıları
 • Ortam Ölçümleri
 • Ekipman
 • Çalışan Denetimleri
 • Çalışma İzinleri
 • Aksiyon Takip