NBYS AH Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri altına COVID-19 Aşı Takip Listesi analizi eklenerek; verilen yaş aralığı ve Covid-19 aşılama durumuna göre liste alınması sağlandı. Listedeki hastaların USS'den toplu Covid-19 aşı sorgulamasını yapabilir ve yerel veritabanınıza kaydedebilirsiniz.

 • Onam formlarına Aşı Onam Formu eklenerek, herhangi bir aşı için kişinin izin verme ya da izin vermeme bilgilerinin kaydedilebilmesi ve yazdırılabilmesi sağlandı.

 • USS > Veri Al ekranına MHRS İletişim Bilgileri sayfası eklenerek, kesin kayıtlı nüfusunuzun MHRS iletişim bilgilerinin sorgulanabilmesi ve yerel veritabanınıza kaydedilebilmesi sağlandı.

 • Tanımlar > Parametreler > İzlem Tahlilleri altına Total Kolesterol seçeneği eklenerek, Kardiyovasküler Risk Hesaplamada kullanılan ve il bazında farklılık gösteren tahlilin belirlenebilmesi sağlandı.

Not : İzlem Tahlilleri altında bulunan tahlil parametrelerinin doğru eşleştirilmesi, izlem değerlerini seçmede ya da hesaplamalarda kullanıldığı için önemlidir.

Mevsimsel İnfluenza Aşılaması ile ilgili aşağıdaki madde; Sağlık Bakanlığı tarafından, ilgili tüm servislerin kapatılarak iptal edildiği ve eskisi gibi Reçetem sisteminden reçete edilerek sürdürüleceği bildirildiği için versiyondan çıkarılmıştır.

Not : Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri altına ve Favori Analizlere "Mevsimsel İnfluenza Hedef Liste (20.12.2020 Tarihinde Kaldırılan Son USS Bilgilerine Göre Oluşturulur)" seçeneği eklenerek; USS'den alınan son liste bilgileri ile yerel veritabanınızdaki reçete ve aşılamalarla ilgili analiz yapabilmeniz sağlanmıştır. Bu listedeki hastalar güncellenemeyeceği için, sadece yerel veritabanınızdaki aşı reçete edilme ve uygulama bilgileri girişinize göre değerlendirilip toplam liste sayısı değişmeyecektir.

 •  Sağlık Bakanlığı tarafından duyurusu yapılarak USS'ye yeni eklenen Mevsimsel İnfluenza Aşısı Uygulanabilir Kişi Listesi ve Mevsimsel İnfluenza Aşısı Uygulanabilir Kişi Sorgula servisleri programa aşağıdaki gibi uyarlandı.
 1. Hergün ilk açılışta program bir kere tüm listeyi sorgular ve kaydeder. Ayrıca liste ekranındaki Kontrol Et seçeneği ile detaylı liste sorgulaması yapılabilir.
 2. Her Influenza(grip) aşı uygulamasından önce, aşı yapılabilirliği servisten sorgulanır ve olumsuz ise işlem iptal edilir.
 3. Her Influenza(grip) aşı uygulaması esnasında; ATS düşümü sonrası, tekrar servisten sorgula yapılır ve listede son durum güncellenir.

Not : Fiziksel olarak aşılama işlemini her zaman, veri girişi ile ATS onayından sonra yapmalısınız. Aksi takdirde; ATS ve USS'ye gönderemeyip aşı stok sorununuz olabilir ve hatalı aşılama sorumluluğu alabilirsiniz.

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler listesinde bulunan aşağıdaki analizler, sık kullanıldığı düşünülerek favori analizlere eklendi.

 1. Daha çok; plazma bağışı için, son 3 ay içerisinde Covid-19 pozitif olup iyileşenlerin listesi için kullanılan ve Hasta Analizleri altında bulunan Özellikli İzleme Tâbi Hastalar Analizi
 2. Daha çok; ilkokul 1.sınıfa gidenlerden KKK ve DaBT-IPA aşısı eksik olanların listesi için kullanılan ve Bebek / Çocuk Analizleri altında buluan Aşı Yapılmayan Bebek / Çocuk Analizi
 3. Hasta Analizleri altnda bulunan Özellikli İzlem Risk Grubundaki Hastalar (65 Yaş ve Üstü ile Kronik Hastalığı Olanlar)

 •   Performans ve Genel Analiz istatistiklerine, Özellikli İzlem satırı eklenerek detaylı istatistik rakamlarının gösterilmesi sağlanmıştır.

Not : Bu analizlerin oluşabilmesi için; Özellikli İzleme Tâbi Hastalar listesi alınırken iletilen izlem tarihlerinden, listeye eklenme tarihinden sonrakiler için özellikli izlem planlanacak şekilde ayarlanmıştır. Listeden çıkan kişilerin kalan izlemleri de plandan çıkarılacak şekilde düzenlenmiştir. 

 

 • Özellikli İzleme Tâbi Hastalar listesine, Aile Hekiminin listesine eklenme tarihi (Liste) ve yapılması gereken son izlem tarihi yani izlemlerin bitiş tarihi (Bitiş) sütunları eklenmiştir.

 • Özellikli İzleme Tâbi Hastalar listesindeki Son İzlem sütunu, bugün izlem yapılması gereken ve yapılmamışsa sarı, yapılmışsa yeşil olacak şekilde renklendirilmiştir.

​​​​​​​

 • Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen aşağıdaki duyuruya göre, süreç bitirme işlemi otomatik yapılacağından; Özellikli İzlem bilgilerindeki "Bu İzlem ile, Evdeki İzlem Süreci Bitirilsin" seçeneği kaldırılmıştır.

Önemli Duyuru

Özellikli izlemler yarın(30.08.2020) sabah aşağıdaki gibi değişecektir:

* PCR Pozitif Vakaların İzlemleri 
1 - Hastaneden taburcu olan kişiler için, PCR pozitifliğinden itibaren 14. güne (bildirim tarihi dahil 15. güne) kadar günaşırı olarak izlenir. 14.gün (bildirim tarihi dahil 15.gün) sonunda izlem sonlandırılması,

2 - Evde izlemde olan kişiler için, 1.-4.-7.-11.-14. günlerde (bildirim tarihi dahil 2.-5.-8.-12. ve 15. günlerde) izlenir. 14.gün (bildirim tarihi dahil 15.gün) sonunda izlem sonlandırılması,  

* PCR Pozitif Vakaların Temaslılarının izlemleri
 Bu kişilerin izlemleri 1.-4.-7.-11. ve 14. günlerde (bildirim tarihi dahil 2.-5.-8.-12. ve 15. günlerde) olacak şekilde güncelleme yapılacak.

Ayrıca; mevcutta devam eden tüm süreçler bu iş kuralına göre otomatik kapatılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

 • Özellikli izlem kaydetme esnasında; temaslı tipi Pozitif Vaka ve süreç Haliyle Taburcu ya da Evde İzlem Devam Ediyor olan kişilerde, 5 gün izlem sonrasında 3 gün semptomsuzluk varsa, süreç bitirilebileceğine dair uyarı verilmesi sağlandı.

 • Pnömokok aşısı yaptırması gereken risk grubu hastalar için; İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri > Pnömokok Aşısı Olması Gereken Risk Grubundaki Hastalar analizi eklendi. Ayrıca; işleme alınan hastanın kronik tanılarında bu risk grubundan tanı olduğunda ya da bu risk grubundan bir tanı eklendiğinde uyarı verilmesi sağlandı.

Not : Hasta işleme alma ve tanı ekleme esnasındaki uyarı sisteminin çalışması için; Tanımlar > Parametreler > 65 Yaş Üstü Bağışıklama Programı seçeneklerinden, Konjuge Pnömokok C - 13 Valanlı aşılamasını aktif yapmalısınız.

 • MELİS ile birlikte illere göre farklılık göstermeye başlayan laboratuvar tahlil kodlarından dolayı; Koruyucu Sağlık Hizmetleri kapsamındaki izlem bilgilerinde bulunan tahlillerin eşleştirilebilmesi için Tanımlar > Parametreler > İzlem Tahlilleri seçeneği eklendi.

Sertifikalarımız