Öncü yaklaşımlar, yenilikli çözümler 0850 888 6297 [email protected]
@if($logindata['product']->id == 7)
            NBYS İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Kullanıcı Girişi
            @elseif($logindata['product']->id == 9)
            NBYS KLİNİK - Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanıcı Girişi
            @elseif($logindata['product']->id == 22)
            Qbuton Dijital Müşteri Memnuniyeti Etkinlik ve Anket Ölçme Sistemi Kullanıcı Girişi
            @elseif($logindata['product']->id == 25)
            Paratut Ön Muhasebe e-Fatura, e-Arşiv ve e-SMM Bilgi Yönetim Sistemi Kullanıcı Girişi
            @endif

Hoşgeldiniz

İBYS yazılımımız ile kurum ve firmaların çalışanlarına uyguladıkları muayene, izlem, eğitim, toplantı, ekipman, raporlama, analiz ve takipleri gibi işlemlerin bakanlık sunucularına e-imza ile gönderilmesini sağlamaktayız.