NBYS Aile Hekimliği

 

1.0.4.49 Versiyon Yenilikleri (26 Ocak 2016)

 

 • İstatistik > İstatistik Formları kısmında Rapor Türleri seçeneklerine Evde Sağlık Hizmeti Formları alanı eklendi ve Evde Sağlık Hizmeti Formları bu gruba taşındı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.48

 

 • İstatistik > İstatistik Formları > Evde Sağlık Hizmeti Formları > Evde Sağlık Hizmeti (ESH) Aylık Bilgi Formu'nda E-Posta Gönder seçeneği tıklandığında Formun Ön yüzü ve Arka yüzünün otomatik mail atılabilmesi sağlandı.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Evde Sağlık Hizmeti Formları > Evde Bakım Hizmetleri Hasta Bildirim Formu (Form 02) ve Evde Bakım Hizmetleri Hasta Takip Formu (Form 20)'nda ki başlıklar yeniden düzenlendi.
 • Gebelik Bildirimi-Sonlanma > Yazdır > Gebe-Lohusa İzleme Fişi (Form 005 Ön sayfa) Bir Önceki Gebelik Bilgileri ve Bir Önceki Gebeliğin Sonucu kısmındaki sorun giderildi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.48

 

 • Bebek-Çocuk Bildirim > Yazdır > Doğum Fişi Formu'na Anne TC alanı eklendi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Ruh Sağlığı Formları > Gebe Bebek Çocuk Psikososyal İzlem Bildirim Formu'nda Müdahaleler seçeneklerindeki "Sık İzleme Alındı" ve "İkinci Basamağa Yönlendirildi" alanlarında değişiklik yapıldı.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Hastalıklar Formları > Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu'nda ki 2. doz aşı uygulanan, 3. doz aşı uygulanan, 4. doz aşı uygulanan ve 5. doz aşı uygulanan kişi sayıları, Erişkin Aşı Takvimindeki Kuduz Aşı Takvimine eklendi. Boş Formu güncellendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.48

 

 

 

 


 

 

 

1.0.4.48 Versiyon Yenilikleri (9 Ocak 2016)

 

8 Ocak 2016 CUMA günü Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sürücü / Sürücü Adaylarına Sağlık Raporu Düzenlenmesi" hakkındaki http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-44656/surucu-surucu-adaylarina-saglik-raporu-duzenlenmesi-hak-.html duyurusuna istinaden Sürücü Sağlık Raporu (Ek-1) ve Beyan Formu( Ek-3) programa eklenmiştir.

Sürücü / Sürücü adayı sağlık raporu almak üzere aile hekimine başvuruda bulunduğunda Sürücü Beyan formu yazdır (Ek-3)'e tıklayarak beyan formunu sürücü / sürücü adayına doldurtacaktır.

Aile Hekimi tarafından beyan formu incelenerek beyan formunda belirtilen durumlara sahip olmayan sürücü > sürücü adayının muayenesini yaparak, muayene bulgusuna göre Karar kısmına kanaatini belirtecek ve raporu tanzim edecektir.

Eğer Sürücü / sürücü adayını sevk edilecek ise Sevk kutucuğuna tıklayarak ilgili sevk branşlarını seçilmesi gerekmektedir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.48

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.48

Not : Daha önceden Sevk kısmından ilgili branş seçildiğinde Gerekçe Uyarla > Sürücü belgesi kısmı kaldırılmıştır. İlgili sevkler Sürücü Belgesi ekranına taşınmıştır.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Sürücü Belgesi Raporu'ndaki Biometrik Fotoğraf boyutlarının 5x6 cm. ebatında istemesinden dolayı form A4 olarak değiştirilmiştir.

 

 • Erişkin Aşı Takvimi > Yazdır > Aşı takvimi yazdır'a tıklandığında açılan formda uygulanan kurum bilgisinin gelmesi sağlandı.

 

 

 


 

 

 

1.0.4.47 Versiyon Yenilikleri (29 Aralık 2015)

 

 • Bebek-Çocuk İzlem Gelişim Tablosu Bilgilerine 18 Aya Kadar İsmi Söylendiğinde Bakıyor, 18 Aya Kadar Göz Kontağı Kuruyor, 18 Aya Kadar Parmakla Gösterilen Nesneye Bakıyor seçenekleri eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • Bebek-Çocuk İzlem Gelişim Tablosu Bilgilerinden işaretlenen 18 Aya Kadar İsmi Söylendiğinde Bakıyor, 18 Aya Kadar Göz Kontağı Kuruyor, 18 Aya Kadar Parmakla Gösterilen Nesneye Bakıyor seçeneklerinin Gebe-Bebek-Çocuk Psikososyal İzleme Formu'na gelmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • İstatistik > Değerlendirme Formu'na Göz taraması, Hepatit B Erişkin Kişi Sayısı, Tetanoz Erişkin Kişi Sayısı alanları eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Hastalıklar Formları > Ulusal İnfluenza Sürveyansı Detaylı Günlük Takip Formu yeniden düzenlendi.
 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri > Ulusal Görme Taraması Formu analizi eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • Kanser Tarama üzerinde sağ tıklama ile açılan Kanser Tarama Yazdır sayfasına hastanın telefon bilgisinin gelmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • Özel Tanımlı Analizler > Muayene Analizleri > Aşı Erteleme Analizi'ne Tarih parametresi eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • Mobil Reçete Teslim Tutanağı'nda adres ve telefonun görünmemesini isteyen hekimlerimiz için soru sorulması sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • Aklî Meleke Raporun > Standardize Mini Mental Test'te d bendi tekrar düzenlendi.
 • Riskli Gebe İzlem sevk formunda ölçülen nabız kan basıncı ve vücut ısısının forma gelmesi sağlandı.
 • Kalıtsal Kan Hastalıkları Onam Formu'nda adres ve akrabalık durumunun forma gelmesi sağlandı. Akrabalık Durumu için 15-49 kadın bildiriminden eş bilgisi ve akrabalık durumunun girilmesi gerekmektedir.
 • İstatistik > istatistik Formları > Bulaşıcı Hastalık Formları > Bölge Dışı Aşı Bildirim Formu'na başkası tarafından yapılan ve bölge dışı olan hastaların gelmemesi sağlandı.
 • İstatistik > istatistik Formları > İstatistik > istatistik Formları > Açsap Formları > Gebe Hasta Popülasyon Formu'nda Kardiyolojiye sevk edilen hasta kolonunda düzenleme yapıldı.
 • İstatistik > İstatistik Formları > İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Formları > Evde Sağlık Hizmeti (ESH) Aylık Bilgi Formu'na ölen hasta bilgilerinin gelmemesi sağlandı.

 

 

 


 

 

1.0.4.46 Versiyon Yenilikleri (7 Aralık 2015)

 • SGK'nın İmzalı e-Reçete uygulaması ile ilgili duyurusuna ve NBYS yeniliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
 • NBYS'de Ekran görüntüsü alıp kolayca kaydedilebilmesi için Pencere menüsüne Görüntü Al seçeneği eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

 

 • Tanımlar > SKRS Tanımlarında, ilaca girilen uyarının aynı etken maddeye sahip ilaçlara da atanabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

 

 • Çalışma Defteri'nde Rapor seçeneklerine Tıbbî Malzeme Raporu eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

 

 • Gebelik Bildirimi-Sonlandırma > Misafir Anne Talebi > Yazdır menüsüne Misafir Anne Talep Tutanağı eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

 

 • Clozapine kullanan hastalar için Klozopin Granülosit İzlem Formu eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

 

 • İstatistik > İstatistik Formları'nda herhangi bir forma tıklandığında yaşanan imleç kayma sorunu giderildi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Kanser Formları > Kanser Tarama Bilgi Formu'nda Hpv Testi kısmındaki sorun düzeltildi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > İstatistik Formları'nda bulunan Doğum Cetveli yeniden düzenlendi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > İstatistik Formları > (Form 23) Aylık Çalışma Bildirim Formu Ön Sayfa'da bulunan doğum alanındaki sorun giderildi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Hastalıklar Formlarındaki (Form 13) Aşı Sonuçları Çizelgesi'ne yeni eklenen dozlar (9-11 Ay Dozu, Salgın/Kampanya Dozu)'nun gelmesi sağlandı.
 • Okul öğrenci muayene formunda Görme Muayenesi seçildiğinde alınan hata düzeltildi.
 • Bursa İli için Kanser Onam Formu kaldırıldı.
 • Konya ili için Meme Kanser Tarama Onam Formu ve Servikal Kanser Tarama Onam Formu yeniden düzenlendi.
 • Konya ili için evlilik öncesi danışmanlık formuna Talasemi kadın ve erkek sayıları eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

 

 • Kastamonu ili için değerlendirme formunun dikey olarak alınması sağlandı.

 


 


 


1.0.4.45 Versiyon Yenilikleri (20 Kasım 2015)

 

 • 15-49 Yaş Kadın Analizine Eş Yakınlık Durumu Analizi eklendi.
  İstatistik > Hasta Analizi > 15-49 Yaş Kadın Analizi > 15-49 Kadın sekmesinde Eş Yakınlık durumu seçilerek sorgulama yapılabilir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 

 • Sağlık.NET > Dilekçeler sayfasına Doğum Tarihi sütun başlığı eklendi. Dilekçeler sayfasında sütun başlığına sağ tıklandığında açılan Sütunları Düzenle sekmesi ile Doğum Tarihi sütununu aktif edebilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 

 • Sağlık Raporlarında seçilen rapor türlerine istenilen Kâğıt Tipine göre çıktı alınabilmesi sağlandı.
  Tanımlar > Parametreler > Rapor Türleri > Sağlık Raporlarında istenilen raporda Kağıt Tipi (A4-A5) olarak ayarlanabilir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 

 • Bursa ili için Kanser Tarama Sevk formu ve Kanser Tarama Onam Formu yeniden düzenlendi. İlgili branş'a sevk edilip sevk yazdıra tıklandıktan sonra 2. Sayfa'da Kanser Tarama Onam Formu 3. Sayfa'da Kanser Tarama Sevk Formu'nun alınabilmesi sağlandı.
  Not: Sevk edilen Hastane ve Keteme Sevk Onam Formundaki Keteme Sevk Kurumlarının çıkabilmesi için Tanımlar > Parametreler > Kanser Tarama Sağlık Kurumları seçeneğinde yeni kurum eklenebilir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

Not : Tanımlar > Parametreler > Kanser Tarama Sağlık Kurumları seçeneğinde yeni kurum eklenebilir, yeni kurum eklerken kodu alanına, 2 yazılır ise 2. Basamak Sağlık Kurumu sevk formunda sevk edilen hastane alanında, kodu alanına 1 yazılır ise Kanser Onam Formunda ketem kurumları alanında, kodu alanına 0 yazılır ise Her iki Formda da eklenen kurum görünecektir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 


 • Takvim Aşıları veya Takvim Dışı Aşıları yapılmayan, Bebek > Çocukların analizinin alınabilmesi sağlandı.
  İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri > Aşı Yapılmayan Bebek Çocuk Analizinde analizi alınmak istenen aşılar için İlk Doğum Tarihi ve Son Doğum Tarihine göre istenilen aralıkta seçerek analizlerini alabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 

 • Adıyaman ili için aylık Değerlendirme Formu'nun dikey olarak çıkarılabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 

 • İstanbul İli için Bebek İzlem > Bebek-Çocuk Sağlığı işlemleri Topuk Kanı Alımı seçilerek Topuk Kanı Formu sekmesinden kişiye özel NTP Kan Numuneleri Teslim Tutanağı Formu'nun çıkarılabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 

 • Muğla ili için Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formunda, İmmünglobülin Uygulanan Kişi Sayısı kısmında düzeltme yapıldı.

 

 

 

 


 

 

 

1.0.4.44 Versiyon Yenilikleri (13 Kasım 2015)

 

Sağlık Bakanlığı'nın http://www.e-saglik.gov.tr/belge/1-44292/skrs-asi-kodu-ve-skrs-asi-dozu-kod-bilgileri-guncelleme.html 05.11.2015 tarihli duyurusuna istinaden;

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı tarafından yapılan güncelleme isteği nedeni Aşı listelerinde ve Aşı Doz tablosunda değişiklikler yapılmıştır.

Aşı Listesine Eklenen Yeni Aşılar
TDRAP (TETENOZ-DİFTERİ-ASELÜLER BOĞMACA)
BİVALAN OPA (ORAL POLİO AŞISI)
KONJUGE MENİNGOKOK AŞISI
MR (KIZAMIK-KIZAMIKÇIK)
KENE KAYNAKLI ENSEFALİT
SARIHUMMA
KOLERA
TİFO
KPA10

İsmi Değişen Aşılar
KONJUGE MENEJİT AŞISI(ACWY) -->> KONJUGE MENENGOKOK AŞISI (ACWY)
POLİSAKKARİT MENEJİT AŞISI -->> POLİSAKKARİT MENENGOKOK AŞISI

Aşı Listesinden Kaldırılan Aşılar
OPA AŞISI (TAKVİM DIŞI)
KKK AŞISI (TAKVİM DIŞI)
DOMUZ GRİBİ AŞISI

Aşı Uygulama Doz seçeneklerine eklenen Yeni Dozlar
9-11 AY DOZU
SALGIN / KAMPANYA AŞILAMA DOZU

 

Bundan sonraki dönemlerde, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde veya herhangi bir bölgede 9-11 aylık bebeklere veya Salgın > Kampanya aşısı yapılması istendiğinde ayrı bir aşı seçilmeden İlgili aşı seçilerek Uygulama Dozunun 9-11 Ay Dozu veya Salgın > Kampanya Dozu seçilmesi gerekmektedir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.44

 

 • Gebelik Dönemi Gebe-Bebek Çocuk Psikososyal İzleme kaydına 3 adet soru eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.44

 

 • Çocukluk Dönemi Gebe–Bebek–Çocuk Psikososyal İzleme kaydına 2 adet soru eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.44

 

 • Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Bildirim Fişi(014)'nde bildirimi yapan kişi kısmındaki hata düzeltildi.
 • Hastanın MRS sisteminde kaydı var ise sevk yazdırırken görünmeyen alanların görünmesi sağlandı.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Hastalıklar Formları > Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu yeniden düzenlendi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > AÇSAP Formları > Riskli Gebeler Bildirim-Takip Formu'nda çıkan hata düzeltildi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Formları > Evde Sağlık Hizmet (ESH) Aylık Bilgi Formu'nda Bu ay Ziyaret Edilen Hastaların Sağlık Güvencesi alanına Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur kolonları eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.44

 

 • İstatistik > İstatistik Formları > AÇSAP Formları > Yenidoğan İşitme Taraması Formu'na sadece Yeni Doğan bebeklere yapılan işitme taramalarının gelmesi sağlandı.
 • Sağlık.NET > Dilekçeler sayfasına Cinsiyet sütun başlığı eklendi. Dilekçeler sayfasında sütun başlığına sağ tıklandığında açılan Sütunları Düzenle sekmesi ile Cinsiyet sütununu aktif edebilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.44

 

 • Evlilik raporlarındaki ön izlemedeki hata mesajı düzeltildi.
 • Aydın İli için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi'ndeki Sorumlu Hekim ibaresi kaldırıldı. Yerine TSM Başkanı ibaresi getirildi.
 • Denizli İli için Bebek İzlem > Bebek-Çocuk Sağlığı işlemleri Topuk Kanı Alımı alanı işaretlendikten sonra Topuk Kanı Formu sekmesinden kişiye özel NTP Kan Numuneleri Teslim Tutanağı Formu'nun çıkması sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.44

 

 • Denizli İli için İstatistik > İstatistik Formları > AÇSAP Formları > NTP Kan Numuneleri Teslim Tutanağı Formu'nda Protokol No alanı ve Barkod No alanlarında değişiklik yapıldı.

 

 

 


 

 

 

1.0.4.43 Versiyon Yenilikleri (13 Ekim 2015)

 

 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Göz Tarama Kapsamında 0-3 ay ve 36-42 ay arasındaki bebeklerin takibi Aile Hekimlerinden istenmektedir. Bu genelge kapsamında programda birtakım düzenlemeler yapılmıştır;
  http://www.e-saglik.gov.tr/belge/1-42612/bebekcocuk-izlem-veri-seti-skrs-kod-degisiklikleri.html


  Bebek Çocuk İzlem sayfası Bebek Çocuk Sağlığı İşlemlerinde Görme Taramasının üzerine tıklandığında Bebek Çocuk Sağlığı İşlemi Uygulama Bilgisi ekranı açılıyor Risk Faktörleri ve Göz Muayenesinde ilgili alanlar seçilip üzerinde sağ tıklama yapıldığında detaylı bilgi ekranı açılmakta istenilen bilgiler seçilip Sağlık Bakanlığına gönderilebilir, gerekirse bebek sevk edilecekse Göz Sevk Formu linkinden Görme Taraması Sevk Belgesi yazdırılabilir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.43

Bebek Çocuk Sağlığı İşlemi Uygulama Bilgisi ekranında alt alanda kırımız yazı ile görüntülenen yazıda Sağlık Bakanlığındaki Risk Faktörlerinin ve Göz Muayenesinin karşılıkları gösterilmektedir. Risk Faktörlerinde ve Göz Muayenesinde seçilenlere göre alt alandaki Sağlık Bakanlığı karşılıkları değişmektedir.

Not : 1.0.4.42 nolu NBYS versiyonunda Tarama Programı kapsamında hastanın Göz Hastalıkları Branşına sevk yapılması daha önce uygun görülmüş ise; Muayene Sevk Girişinde Branş olarak Göz Hastalıkları seçildiğinde THSK tarafından yayınlanan "Göz Taraması Sevk Belgesi" yazdırılabilmesi sağlanıyordu. Bu kısım kaldırılarak Göz Sevk Formu ve Sevk oluşturma işlemini üstteki resimde görünen Uygulama bilgilerinde bulunan Göz Sevk Formu linkinden yapmanız gerekmektedir.

 

 • Bebek İzlem Bebek Çocuk Sağlığı İşlemlerinde daha önce işaretlenen Fenilkatenüri , Hipotroidi, Biotinidaz ve Kistik Fibrozis için kan alımı kutucukları programdan kaldırılarak "Topuk Kanı Alımı" başlığı olarak değişmiştir. Şüpheli olarak tekrar kan alımı yaparken Fenilkatenüri , Hipotroidi, Biotinidaz ve Kistik Fibrozis için mi? alındığının seçilebilmesi için sağ tuşa menüden ilgili tekrar kan alımı seçeneğinin seçilebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.43

 

 • Bebek Çocuk İzlemde daha önce Gelişimsel Kalça Displazisi seçildikten sonra Bebek İzlem / Detay kısmından GKD tarama ve sevk işlemi yapılabiliyordu. Bu kısım kaldırılarak Bebek izlemdeki Gelişimsel Kalça Displazisi / Sağ tuş Uygulama Bilgisi ekranına taşınmıştır. Uygulama ekranından Risk Faktörleri ve Kalça Muayenesi alanlarında ilgili alanlar işaretlenip üzerinde sağ tıklama yapıldığında detaylı bilgi girişi ekranı açılıp istenilen bilgi seçimi yapılabilir. Gelişimsel Kalça Displazisi için gerektiği durumlarda GKD Sevk Formu linkinden Gelişimsel Kalça Displazileri Sevk Formu yazdırabilir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.43

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.43

Bebek Çocuk Sağlığı İşlemi Uygulama Bilgisi ekranında alt alanda kırımız yazı ile görüntülenen yazıda Sağlık Bakanlığındaki Risk Faktörlerinin ve Kalça Muayenesinin karşılıkları gösterilmektedir. Risk Faktörlerinde ve Kalça Muayenesinde seçilenlere göre alt alandaki Sağlık Bakanlığı karşılıkları değişmektedir.

Bebek Çocuk Sağlığı İşlemi uygulama bilgisi ekranında ilgili kısımlar işaretlenerek; Sevk işlemi yapılacak ise GKD Sevk Formu linkine tıklanıp sevk formu bastırılabilir ve hastaya otomatik Muayene Sevk kaydı oluşturulabilir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.43

 

 • Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Ekranı (Form14) yeniden düzenlendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.43

 

 • Sakarya ili için Aşı Sonuçları Çizelgesi (Form13)'te düzenleme yapıldı.
 • Bolu ili için Gebelere D Vitamini Formu'nda değişiklik yapıldı.
 • İstatistik > İstatistik Formları > İstatistik Formları altındaki Gezici Sağlık Hizmetleri Aylık Faaliyet Raporu (Mesafeli) Formu'nda düzeltme yapıldı.
 • İstatistik > İstatistik Formları > İstatistik Formları altındaki Doğum Cetveli Formu'nda değişiklik yapıldı.
 • Tanımlar > Ayarlar > Yazıcı çıktısı ve Rapor Ayarları > Sağlık Rapor ve Tahlil Sonuçlarında Kan Grubu Yazdırılsın seçeneği eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.43

 

 • Yabancı Uyruklu Sevk Formunda sığmayan alanlarda düzenleme yapıldı. Sevk tarihi kısmında düzenleme yapıldı.
 • Akli Meleke Raporu verilirken yapılan Standardize Mini Mental Test'in Okur Yazar olmayan hastalar için ayrı bir formatta çıkması sağlandı.
  Not :
  Hastanın eğitim durumu belirtilmemiş ise Hasta Kayıt Bilgileri > Özlük Bilgileri > Eğitim Durumu bölümünden güncellemeniz gerekmektedir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.43

 

 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Onam Formu eklendi. Muayene kaydı üzerinde sağ tuşa tıklayarak Hasta Onam Formu Yazdır seçeneğinden Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Onam Formu'na ulaşabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.43

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.43

 

 • İşe Giriş Periyodik Muayene Formu'nda Son Bir Yıl içerisinde İbareleri mevzuat gereği kaldırıldı.
 • Evlilik Öncesi Sağlık Raporu verilirken Rapor yazdırma ekranına Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Evlilik Öncesi Danışmanlık eğitim onayları eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.43

 

 • Gebe İzlemde Gebelikte Risk faktörü işaretlenmiş ise Riskli Gebe İzlem formu yazdırılırken, oluşan sevke seçenek eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.43

 

 • İstatistik > İstatistik Formları >Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Formları > Obezite Bilgi Formu üzerinde sağ tuşa tıklandığına Excel Dosyasına Kaydet seçeneği eklendi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > İstatistik Formları altında bulunan Gezici Sağlık Hizmetleri Aylık Faaliyet Raporu (Mesafeli) formunda Katedilen Mesafe alanındaki hata giderildi.
 • İstatistik > Hasta Analizi > Gebe Analizi > Yazdır Tümünü Yazdır seçildiğinde çıkan hata düzeltildi.
 • Mazeret seçeneklerine "Belirtilen performans aralığında aşının yapılamaması" seçeneği eklendiğinde Tıbbı Beyan Tutanağı (Ek5)'in çıkması sağlandı.
 • Antalya, Aydın ve Muğla ili için Talasemi tahlili istenmiş ise Muayene üzerinde sağ tuş Onam Formu Yazdır > Tahlil öncesi onam formu kısmına soru sordurularak Kalıtsal Hastalıklar Bilgi Formu'nun bastırılabilmesi sağlandı.
 • Bilecik ili için Evlilik Raporlarında tahlil seçme ekranında 8 adet tahlil sonucu seçimi sağlandı.
 • Mardin ili için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi yeniden düzenlendi.

 

 

 


 

 

 

1.0.4.42 Versiyon Yenilikleri (17 Ağustos 2015)

 

 • Göz Tarama Programı kapsamında 0-3 ay ve 36-42 ay arasındaki hastalara Görme Taraması yapılması zorunlu hale gelmiştir.
  Yapılan Güncelleme ile;
  a) Hasta kartında 0-3 ay ve 36-42 ay arasındaki hastalarda Görme Taraması yapılmamışsa uyarı vermesi sağlanmıştır.
  b) Göz Tarama Programı kapsamında hastanın Göz Hastalıkları Branşına sevk yapılması uygun görülmüş ise; Muayene Sevk Girişinde Branş olarak Göz Hastalıkları seçildiğinde THSK tarafından yayınlanan "Göz Taraması Sevk Belgesi" yazdırılabilmesi için uyarı mesajının çıkması sağlandı.
  c) THSK tarafından yayınlanan Çocukluk Çağı Görme Taraması Rehberi'ne Yardım / Dokümanlar / Tıbbı Dokümanlar/ Çocukluk Çağı Görme Taraması kısmından ulaşabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.42

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.42

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.42

 

 • Sağlık.NET menüsü altındaki Kanser Hedef Listelerinden yapılan Kanser Taramalar Sağlık Bakanlığına gönderilmesine Rağmen Sağlık Bakanlığı'nın Kanser Hedef listelerinden düşmemektedir.
  Kanser Tarama takibinin daha kolay yapılabilmesi ve Kanser Tarama yapılmayan hastaların listelerinin alınabilmesi için; İstastistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri altına Kanser Tarama Kolorektal Hedef Liste, Kanser Tarama Meme Hedef Liste, Kanser Tarama Serviks Hedef Liste analizleri eklendi.

  NBYS AH Versiyon - 1.0.4.42

 • Bebek > Çocuklar için, hasta kart menüsündeki Anne Bilgileri'ne Anne T.C Kimlik Numarasını Kopyala seçeneği eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.42

 

 • Zonguldak İli için Kolorektal Kanser Tarama Onam Formu yeniden düzenlendi.
 • Yabancı Uyruklu Sevk Formu'nda kaşe bilgisi, protokol bilgisi ve pasaport numarası alanlarının gelmesi sağlandı
 • 15-49 Yaş Kadın izlemde girilen son adet tarihinin 15-49 Yaş Kadın İzleme Fişi'nin arka sayfasına gelmesi sağlandı.
 • Evlilik Öncesi Sağlık Raporu'na akrabalık durumu eklendi.
 • Muğla İli için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi'ne Halk Sağlığı Müdürlüğü Logosu eklendi.

 

 

 

 


 

 

 

1.0.4.41 Versiyon Yenilikleri (7 Temmuz 2015)

 

 • Bebek İzlemde Bebek > Çocuk Sağlığı İşlemleri'nde Gelişimsel Kalça Displazisi Taramasına Negatif ve Pozitif değer seçilebilmesi sağlandı.
 • Hasta Çağırma Monitörü (Dış Monitör) kapatma seçeneklerine Web Sayfası eklendi. Bu seçenek ile; web sayfası dışında, web tarayıcınızın desteklediği her dosyanın da görüntülenebilmesi sağlandı.
  Araçlar > Hasta Çağırma Monitörü Ayarları > Programa Girişte Hasta Çağırma Monitör Durumu alanından ayar alanına ulaşılabilir.
 • Dış Monitörde görüntülenecek hasta listesi, Çalışma Defterinde belirtilen işlem türlerine göre ayarlanabilmesi sağlandı. Bu işlem için Kişisel > Özelleştir seçeneklerindeki "Plan ve Defterde İşlem Türünü Çıkışta Kaydet" değeri "Evet" olmalıdır.
 • Suriye'li hastalara sevk yazdırırken "Yabancı Uyruklu" sorusuna onay verildiğinde Suriye'lilere özel detayların da yazdırılması sağlandı.
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Gezici Sağlık Hizmeti Planlaması ve Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar (Sayı: 99858683/431.03.01) yazısına istinaden;
  İstatistik > İstatistik Formları > Gezici Sağlık Hizmetleri Aylık Faaliyet Raporu (Mesafeli) eklendi.
  1. Raporun çıkması için Tanımlar > Parametreler > Gezici Hizmete Tabi Bölgelerim kısmına Uzaklık (km) mesafe girişi yapılması gerekmektedir.
  2. İşlemler > Gezici Hizmet > Gezi programı ve Gezi Beyanının oluşturulmuş olması gerekmektedir.
 • Bebek İzlemde Detay bölümünde yazılan izlem notlarının tamamının "Bebek İzlem Yazdır"'a tıklandığında forma gelmesi sağlandı.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Açsap Formları > Riskli Gebe Takip Formu'nda düzenleme yapıldı.
 • ETF (Form001) formunda Ölüm, Yer Değiştirme sütununda yer değişikliklerinin gelmesi sağlandı.
 • Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi yazdırılırken kaç kopya yazdırmak istiyorsunuz sorusu kaldırıldı.
 • (FORM103) Ana Çocuk Sağlığı Program Çalışmaları Formu'nda Penisilin ile Tedavi Edilen Pnömoni Vaka Sayısı sütununa (J18.9) Pnömoni, tanımlanmamış tanısı konulan hastaların gelmesi sağlandı.
 • Yardım > Dokümanlar > Tıbbî Dokümanlar seçeneklerine "Aile Hekimliği'nde Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Rehberi" eklendi.
 • Bebek > Çocuk izlemde Bebek > Çocuk Sağlığı İşlemlerine Kistik Fibrozis için kan alımı alanı eklendi. Kistik Fibrozis için kan alımı alanı bilgi amaçlı olup Sağlık Bakanlığı'nın veri setinde olmadığı için Sağlık.NET'e gönderilmeyecektir.
 • Sağlık Bakanlığı'nın 18.05.2015 tarihli güncellemesi ile Muayene girişinde Kuduz Tanısı (A82.9) konulan hastaya ait Kuduz Riskli Temas Bildirim detay bilgilerinin girilebilmesi sağlanmıştır.
 • Human papilloma virüs (HPV) tahliline ait tüp kodu girişinde 10 hane kontrolü yapıldı.
 • Sağlık Bakanlığı'nın 18.05.2015 tarihli güncellemesi ile Muayene girişinde Bulaşıcı Hastalık Tanısı konulan hastaya ait Bulaşıcı Hastalık Tanısı Detay ekranında bulunan bazı alanların zorunluluk durumları kaldırılmıştır.
 • Dokümanlar > Tıbbî Dokümanlar seçeneklerine "Obezite İle Mücadele El Kitabı" ve "Çocukluk Çağı Görme Taraması Rehberi" dokümanları eklenmiştir.
 • Kişisel menüsüne "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" linki eklendi.
 • Evde Sağlık Hizmet Bildirimi yapılırken Başvuru Bilgileri sayfasındaki Değerlendirme Sonucu kısmına yazılan tüm notların Yazdır butonu altındaki Başvuru Formu (E1)'e gelmesi sağlandı.
 • Gebe İzlem > Detay sayfasında yazılan İzlem Notlarının tamamının "Gebe İzlem Yazdır" dendiğinde forma gelmesi sağlandı.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Yazdır > Tümünü Yazdır'a tıklandığında Riskli Gebe-Lohusa İzlem İcmal Formu ve Riskli Gebe İzlem Formu'nun otomatik listeye dahil edilmesi sağlandı.
 • Suriyeli Hastalara Sevk yazdırırken Yabancı Uyruklu Sevk Kağıdı yazdırılsın mı sorusuna Hayır cevabı verilirse Normal Sevk çıkması sağlandı.
 • Amasya İli için Servikal Kanser Tarama Onam Formu yeniden düzenlendi.
 • Batman ve Karaman İlleri için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi yeniden düzenlendi.
 • Kahramanmaraş İli için "Gezi Beyanı Formu"'nda değişiklik yapıldı.
 • Kırklareli İli için Riskli Gebe Takip Formu'nda düzenleme yapıldı.
 • e-Nabız
 • Hekim hastanın E-Nabız sistemindeki bilgileri görebilmesi için hastanın E-Devlet şifresiyle e-nabız sistemine kayıt olması gerekmektedir.
 • E-Devlet şifresi olmayan hastalar kendi aile hekimine giderek E-Nabız sistemi için geçici şifre talebinde bulunabilirler. Aile hekimi E-Devlet şifresi olmayan hastalara geçici şifre almak için https://www.enabiz.gov.tr sayfasında bulunan Aile Hekimi Giriş bölümünden aile hekimi kendi e-Devlet şifresini girerek ve işlem adımlarını uygulayarak hastaya E-Nabız sistemi için geçici şifre temin edebilir.
 • Hekim hastanın E-Nabız bilgilerine ulaşabilmesi için hastanın E-Nabız sistemi Profil Düzenle kısmında bulunan aşağıdaki yetkilerden uygun olanı tanımlaması gerekmektedir.
 • a- Hiçbir hekim verilerimi görmesin (SMS kodu veya şifrematik ile onay zorunlu)

  b- Aile hekimim verilerimi görsün

  c- Muayene olduğum hekim verilerimi görsün(MRS'den randevu aldığınız hekim)

  d- Muayene olduğum hastanedeki tüm hekimler verilerimi görsün(MRS'den randevu aldığınız hastanedeki tüm hekimler)

  e- Sağlık Bakanlığındaki tüm hekimler verilerimi görsün

   

 • Yukarıdaki yetki tanımlarından hasta "Aile hekimim verilerimi görsün" seçmiş ise hekimimiz program üzerinden E-Nabız bilgilerine tıkladığında hastanın E-Nabız bilgilerine ulaşabilecektir.
 • Yukarıdaki yetki tanımlarından hasta Hiçbir hekim verilerimi görmesin (SMS kodu veya şifrematik ile onay zorunlu) seçmiş ise hekimimiz program üzerinden E-Nabız bilgilerine tıkladığında SMS Onay Al seçeneği tıklayarak hastanın cep telefonuna gelen Onay kodunu girerek E-Nabız bilgisine ulaşabilecektir.
 • E-Nabız sisteminde 01.01.2015 tarihinden önceki işlemler gözükmeyecektir.
 • 01.01.2015 tarihi ile bu döneme kadar gönderilmiş olan verilerin E-Nabız sisteminde de gözükmesi için çalışma yapılacaktır.
 • E-Nabız'da sunulan hizmet ve uygulamalar Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. E-Nabızda verilen bilgilerin doğrulukları, eksiksiz oldukları gönderen kurum, yetkili personel ve sisteme kendi verilerini (tansiyon, şeker vb.) giren hastanın sorumluluğundadır.
 • Hasta E-Nabız sistemindeki bilgilerinin görünmemesi için hesabını geçici olarak dondurabilir veya tamamen hesabını silebilir. Hasta hesabını sildiği takdirde E-Nabız sisteminde bulunan tüm verileri de tamamen silinecektir.
 • E-Nabız projesi hakkındaki genelgeye https://www.enabiz.gov.tr/eNabizGenelge.pdf sayfasından ulaşabilirsiniz.
 • Hastalara ait bilgilerin NBYS Aile Hekimliği programına aktarılması söz konusu değildir. E-Nabız sistemi buna izin vermemektedir.
 • e-Reçete ve e-Rapor ekranlarındaki Yazdır seçenekleri alt alana alındı.
 • Laboratuvar etiket tasarımına "Yazı Tipi Kalın" seçeneği eklendi. Tanımlar > Ayarlar > Yazıcısı Çıktısı ve Rapor Ayarları > Hasta Kimlik ve Muayene İşlem Etiketi Ayarları > Laboratuvar başlığından ulaşılabilir.
 • Tanı ekleme detayındaki Tespit Türü için kısa yollar eklendi. Yardımcı Tanı için (F7), Olası Tanı için(F8), Kesin Tanı için (F9) tuşları kullanılabilir.
 • Sevk Branşlarından Genel Cerrahiye veya Kadın Hastalıkları ve Doğum servisine sevk işlemi yapılıp; Sevk Yazdır dendiğinde "Ketem Sevk Formu da eklensin mi" sorusunun gelmesi sağlandı.
 • Resmi Gazetede yayımlanan Geçici Koruma Yönetmeliğinin "Sağlık hizmetleri bölümü Madde 27-(1) Sağlık hizmetleri geçici barınma merkezlerinin içinde ve dışında Sağlık Bakanlığının kontrolü ve sorumluluğunda yapılır veya yaptırılır." söz konusu hükümlere istinaden hazırlanan 25.03.2015 tarihli ve 2875 sayılı "Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar" a ilişkin yönergeye istinaden bu kapsama giren Yabancı uyruklu hastalar için Yabancı Uyruklu Hasta Sevk Formu eklenmiştir. Sevk formunun alınabilmesi için hasta kayıt türü Yabancı Uyruklu ve Uyruğunun Suriyeli olması durumu da sevk yazdırırken formun çıktısını alabilirsiniz.
 • Muayene > Onam Formları > Evlilik Öncesi Onam Formu'na İmza sütunlarının altına Hasta Bilgisi ve Hekim Kaşe bilgilerinin gelmesi sağlandı.
 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri > GGK Test Sonuçları Analizi'nde düzenleme yapıldı. Yazdır seçeneğinden Excel ve PDF olarak çıktı alabilirsiniz.
 • Trabzon İli için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi yeniden düzenlendi.
 • Kişisel > Özelleştir seçeneklerine Hızlı Muayene ve Şablondan Seçimde Kayıtlar İşaretli Olsun seçeneği eklendi. Hızlı Muayene ve Şablonlarda kayıtların işaretli gelmesini istemeyen hekimlerimiz bu parametreyi Hayır olarak seçebilirler.
 • Tanımlar > Kullanıcılar & Yetkileri > İşlemler > Program Giriş Ayalarına Sağlık Bakanlığı Gebe Listesi Uyarı Gün Sayısı eklendi.
 • Bebek İzlem > Onam Formlarına, GKD Taraması Onam Formu ve İşitme Taraması Onam Formu eklendi.
 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri > Ruh Sağlığı Bozuklukları Aylık İstatistik Formu kısmından ilgili tarih aralığında Ruh Sağlığı Tanısı alan hastaların listesine ulaşabilirsiniz. Yazdır seçeneğinden Excel ve PDF olarak çıktı alabilirsiniz.
 • Filyasyon Raporunda hastanın Erişkin Aşı Takvimi varsa aşılı kısmının işaretli gelmesi aşılarının tarihlerinin gelebilmesi sağlandı.
 • Aydın ili için Öğrenci Muayene Formunda Protokol Numarası ve Muayene Tarihinin çıkması sağlandı.
 • Balıkesir ili için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesinde değişiklik yapıldı.
 • Mardin ili için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi yeniden düzenlendi. 


NOT : Versiyon yenilikleri sayfamızda sadece son 5 versiyon güncellemesi listelenir.

NBYS Aile Hekimliği

 

1.0.4.47 Versiyon Yenilikleri (29 Aralık 2015)

 

 • Bebek-Çocuk İzlem Gelişim Tablosu Bilgilerine 18 Aya Kadar İsmi Söylendiğinde Bakıyor, 18 Aya Kadar Göz Kontağı Kuruyor, 18 Aya Kadar Parmakla Gösterilen Nesneye Bakıyor seçenekleri eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • Bebek-Çocuk İzlem Gelişim Tablosu Bilgilerinden işaretlenen 18 Aya Kadar İsmi Söylendiğinde Bakıyor, 18 Aya Kadar Göz Kontağı Kuruyor, 18 Aya Kadar Parmakla Gösterilen Nesneye Bakıyor seçeneklerinin Gebe-Bebek-Çocuk Psikososyal İzleme Formu'na gelmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • İstatistik > Değerlendirme Formu'na Göz taraması, Hepatit B Erişkin Kişi Sayısı, Tetanoz Erişkin Kişi Sayısı alanları eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Hastalıklar Formları > Ulusal İnfluenza Sürveyansı Detaylı Günlük Takip Formu yeniden düzenlendi.
 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri > Ulusal Görme Taraması Formu analizi eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • Kanser Tarama üzerinde sağ tıklama ile açılan Kanser Tarama Yazdır sayfasına hastanın telefon bilgisinin gelmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • Özel Tanımlı Analizler > Muayene Analizleri > Aşı Erteleme Analizi'ne Tarih parametresi eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47

 

 • Mobil Reçete Teslim Tutanağı'nda adres ve telefonun görünmemesini isteyen hekimlerimiz için soru sorulması sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.47


>

 • Aklî Meleke Raporun > Standardize Mini Mental Test'te d bendi tekrar düzenlendi.
 • Riskli Gebe İzlem sevk formunda ölçülen nabız kan basıncı ve vücut ısısının forma gelmesi sağlandı.
 • Kalıtsal Kan Hastalıkları Onam Formu'nda adres ve akrabalık durumunun forma gelmesi sağlandı. Akrabalık Durumu için 15-49 kadın bildiriminden eş bilgisi ve akrabalık durumunun girilmesi gerekmektedir.
 • İstatistik > istatistik Formları > Bulaşıcı Hastalık Formları > Bölge Dışı Aşı Bildirim Formu'na başkası tarafından yapılan ve bölge dışı olan hastaların gelmemesi sağlandı.
 • İstatistik > istatistik Formları > İstatistik > istatistik Formları > Açsap Formları > Gebe Hasta Popülasyon Formu'nda Kardiyolojiye sevk edilen hasta kolonunda düzenleme yapıldı.
 • İstatistik > İstatistik Formları > İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Formları > Evde Sağlık Hizmeti (ESH) Aylık Bilgi Formu'na ölen hasta bilgilerinin gelmemesi sağlandı.

 

 

 


 

 

 

1.0.4.46 Versiyon Yenilikleri (7 Aralık 2015)

 • SGK'nın İmzalı e-Reçete uygulaması ile ilgili duyurusuna ve NBYS yeniliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
 • NBYS'de Ekran görüntüsü alıp kolayca kaydedilebilmesi için Pencere menüsüne Görüntü Al seçeneği eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

 

 • Tanımlar > SKRS Tanımlarında, ilaca girilen uyarının aynı etken maddeye sahip ilaçlara da atanabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

 

 • Çalışma Defteri'nde Rapor seçeneklerine Tıbbî Malzeme Raporu eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

 

 • Gebelik Bildirimi-Sonlandırma > Misafir Anne Talebi > Yazdır menüsüne Misafir Anne Talep Tutanağı eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

 

 • Clozapine kullanan hastalar için Klozopin Granülosit İzlem Formu eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

 

 • İstatistik > İstatistik Formları'nda herhangi bir forma tıklandığında yaşanan imleç kayma sorunu giderildi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Kanser Formları > Kanser Tarama Bilgi Formu'nda Hpv Testi kısmındaki sorun düzeltildi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > İstatistik Formları'nda bulunan Doğum Cetveli yeniden düzenlendi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > İstatistik Formları > (Form 23) Aylık Çalışma Bildirim Formu Ön Sayfa'da bulunan doğum alanındaki sorun giderildi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Hastalıklar Formlarındaki (Form 13) Aşı Sonuçları Çizelgesi'ne yeni eklenen dozlar (9-11 Ay Dozu, Salgın/Kampanya Dozu)'nun gelmesi sağlandı.
 • Okul öğrenci muayene formunda Görme Muayenesi seçildiğinde alınan hata düzeltildi.
 • Bursa İli için Kanser Onam Formu kaldırıldı.
 • Konya ili için Meme Kanser Tarama Onam Formu ve Servikal Kanser Tarama Onam Formu yeniden düzenlendi.
 • Konya ili için evlilik öncesi danışmanlık formuna Talasemi kadın ve erkek sayıları eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.46

 

 • Kastamonu ili için değerlendirme formunun dikey olarak alınması sağlandı.

 


 


 


1.0.4.45 Versiyon Yenilikleri (20 Kasım 2015)

 

 • 15-49 Yaş Kadın Analizine Eş Yakınlık Durumu Analizi eklendi.
  İstatistik > Hasta Analizi > 15-49 Yaş Kadın Analizi > 15-49 Kadın sekmesinde Eş Yakınlık durumu seçilerek sorgulama yapılabilir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 

 • Sağlık.NET > Dilekçeler sayfasına Doğum Tarihi sütun başlığı eklendi. Dilekçeler sayfasında sütun başlığına sağ tıklandığında açılan Sütunları Düzenle sekmesi ile Doğum Tarihi sütununu aktif edebilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 

 • Sağlık Raporlarında seçilen rapor türlerine istenilen Kâğıt Tipine göre çıktı alınabilmesi sağlandı.
  Tanımlar > Parametreler > Rapor Türleri > Sağlık Raporlarında istenilen raporda Kağıt Tipi (A4-A5) olarak ayarlanabilir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 

 • Bursa ili için Kanser Tarama Sevk formu ve Kanser Tarama Onam Formu yeniden düzenlendi. İlgili branş'a sevk edilip sevk yazdıra tıklandıktan sonra 2. Sayfa'da Kanser Tarama Onam Formu 3. Sayfa'da Kanser Tarama Sevk Formu'nun alınabilmesi sağlandı.
  Not: Sevk edilen Hastane ve Keteme Sevk Onam Formundaki Keteme Sevk Kurumlarının çıkabilmesi için Tanımlar > Parametreler > Kanser Tarama Sağlık Kurumları seçeneğinde yeni kurum eklenebilir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

Not : Tanımlar > Parametreler > Kanser Tarama Sağlık Kurumları seçeneğinde yeni kurum eklenebilir, yeni kurum eklerken kodu alanına, 2 yazılır ise 2. Basamak Sağlık Kurumu sevk formunda sevk edilen hastane alanında, kodu alanına 1 yazılır ise Kanser Onam Formunda ketem kurumları alanında, kodu alanına 0 yazılır ise Her iki Formda da eklenen kurum görünecektir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 


 • Takvim Aşıları veya Takvim Dışı Aşıları yapılmayan, Bebek > Çocukların analizinin alınabilmesi sağlandı.
  İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri > Aşı Yapılmayan Bebek Çocuk Analizinde analizi alınmak istenen aşılar için İlk Doğum Tarihi ve Son Doğum Tarihine göre istenilen aralıkta seçerek analizlerini alabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 

 • Adıyaman ili için aylık Değerlendirme Formu'nun dikey olarak çıkarılabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 

 • İstanbul İli için Bebek İzlem > Bebek-Çocuk Sağlığı işlemleri Topuk Kanı Alımı seçilerek Topuk Kanı Formu sekmesinden kişiye özel NTP Kan Numuneleri Teslim Tutanağı Formu'nun çıkarılabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.45

 

 • Muğla ili için Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formunda, İmmünglobülin Uygulanan Kişi Sayısı kısmında düzeltme yapıldı.

 NOT : Versiyon yenilikleri sayfamızda sadece son 5 versiyon güncellemesi listelenir.
 
ISO 9001
MSPartner
Ce
TSE