NBYS Aile Hekimliği

 

1.0.4.34 Versiyon Yenilikleri (11 Şubat 2015)

 

 • Kişisel > Özelleştir seçeneklerine Hasta Detay Menüsünde Küçük Simgeler Olsun ayarı eklenerek, istenirse menünün küçültülebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.34

 

 • Sevk Giriş Ekranı > Sevk Gerekçe Girişi > Gerekçe Uyarla > İşe Giriş Raporu seçeneklerine Az  Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu eklenerek Konsültasyon çıktısının alınabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.34


 • Yardım > Dokümanlar > Muayene Dokümanlarına > Hac ve Umre'ye Gidenlere MERS-CoV Hastalığı Bilgi Notu dokümanı eklendi.
 • Gebe İzlem ve Bebek İzlemlere girilen izlem notlarının izlem fişlerinde sığdırılabilmesi sağlandı.
 • İlaç Kullanım ve Muafiyet Raporu'na Rapor Bitiş Tarihi alanı eklenerek bitiş süresinin gelebilmesi sağlandı.
 • Hasta Onam Formlarına Aile Hekimliği Bilgilendirme Onam Formu eklendi.
 • Pansuman Enjeksiyon Onam Formu yeniden düzenlendi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Hastalıklar Formları > (FORM 16) Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Tespit Fişi yeniden düzenlendi.
 • Evde Sağlık Hizmet Bildirimi > Yazdır sekmesi altındaki Başvuru Formu(E1)'nun A4 formatında alınabilmesi sağlandı.
 • Aksaray il için Analiz > Tahlil Sonuç Analizi > Yazdır > Tahlil Tüpü Teslim Tutanağı Formu yeniden düzenlendi.
 • Edirne ili için 11.02.2015 tarihine kadar istenen 01.01.2013-31.12.2013 arasındaki Aşılama Durum Tablosu'na, İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Hastalık Formları > Aşılama Durum Tablosu'ndan ulaşılabilir.
 • İstanbul ili için İstatistik > İstatistik Formları > Açsap Formları > Birinci Basamak İzlem Formu'nda değişiklik yapıldı.
 • Kars ili için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi'nde değişiklik yapıldı.
 • Şırnak ili için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi'nde değişiklik yapıldı.


 

 


1.0.4.33 Versiyon Yenilikleri (19 Ocak 2015)

 

Değerli Aile Hekimlerimiz;

Sağlık Bakanlığı'nın http://www.e-saglik.gov.tr/belge/1-393...duyurusu.html duyurusuna göre;
THSK tarafından yürütülmekte olan "Aşı Takip Sistemi" (ATS) uygulamasına geçiş, 23.01.2015 (Cuma) günü mesai bitiminde ertelenmiştir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.33

 

Aşı Takip Sistemine (ATS) giriş yapabilmeniz için gerekli olan ATS şifreniz, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından e-posta adresinize gönderilmiştir.

ATS şifresi kendisine ulaşmamış hekimlerimiz Toplum Sağlığı Merkezinden ya da İl Halk Sağlığı müdürlüğünden şifrelerini öğrenmeleri gerekmektedir.

ATS şifrenizin geçerliliğini https://ats.saglik.gov.tr/ adresinden kontrol edebilir, bu sitenin kullanımını anlatan videolara http://tv.thsk.saglik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Not : Kullanıcı adınız, T.C. Kimlik Numaranızdır.

Aşı Takip Sisteminin işleyişi ya da Aşı Takip Sistemi web sayfasıyla ilgili; soru, şikâyet ve önerilerinizi aşağıdaki ATS iletişim kanallarından veya TSM ya da İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine iletebilirsiniz.

 

Aşı Stok ve Isı Takip Sistemi
Çağrı Merkezi : (0850) 200 0881
E-Posta           : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

ATS sisteminin devreye alınmasıyla birlikte Aşı işlemlerinde aşının Karekodunun okutulması zorunlu hale gelmiştir. Karekod okutulmayan işlemler Sağlık. Net'e gönderilemeyecektir.

Aşı girişi yapılırken Aşı Uygulama Bilgilerini girdikten sonra Karekodu okutabileceğiniz ekran açılacaktır. Açılan ekrandaki Barkod bölümüne giriş yapacağınız Aşının Karekodu okutulacaktır.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.33

 

Not : Malzeme Çıkış Ekranından ATS'nin web sayfasını ulaşmak için kısayol linki eklenmiştir.

Aşının karekodunu okutup Tamam butonuna bastıktan sonra sistem otomatik olarak aşıya girilmiş olan karekodun uygunluğunu ve kullanılabilirliğini ATS sisteminde sorgulayacaktır.

ATS sisteminde gerekli onay geldiği takdirde girilmiş olan bu aşı işlemini en geç 60 dakika içinde Sağlık. Net'e gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

Dikkat Edilmesi Gereken hususlar

 • Aşı Takip Sistemi'ne (ATS) Hastaneler de dâhil olacaktır. Bu sebeple özellikle Hepatit B 1. Doz ve diğer aşılarda yaşanabilecek sıkıntılar için bağlı bulunduğunuz Toplum Sağlığı Merkezine ya da İl Halk Sağlığı müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

 • ATS sistemine malzemeler girilmemiş ise ATS sistemi onay vermeyecektir. Bu sebeple yeni gelen malzemelerin ATS sistemine ASM de görevli kişi tarafından ATS web sayfasından girişinin yapılması gerekmektedir.

 • Daha önce Programda aşıların stok takibini yapan hekimlerimiz aynı şekilde ayrıca programdan Stok takibi yapmaya devam etmek istiyorlar ise;
  Tanımlar > Ayarlar > Genel Ayarlar > Aşı Takip Sistemi Entegrasyonu için Yerel Stok Takibi Olmasın seçeneğinin Hayır yapmaları gerekmektedir. ATS'ye girilmiş olan malzemelerin ayrıca NBYS Aile Hekimliği programına girilmesi gerekmektedir.


 • Program üzerinden Stok takibi yapmayan hekimlerimizde;
  Tanımlar > Ayarlar > Genel Ayarlar > Aşı Takip Sistemi Entegrasyonu için Yerel Stok Takibi Olmasın seçeneğinin Evet olması gerekmektedir

 • Aşı dolaplarınızda mevcut olan aşılar, Aşı Takip Sistemine girilmeyecektir. Aşı dolaplarındaki mevcut aşıların geçici olarak karekodları okutularak Sağlık. Net'e gönderilebilmesine izin verilmektedir. Fakat TSM'lerden yeni gelen aşıların ATS'ye girişi yapılmamış ise Sağlık. Net'e gönderilmesi mümkün olmayacaktır.

 • ATS ye girilmiş olan aşıların kırılma, bozulma, vs. gibi nedenlerden dolayı aşı stoğundan düşülebilmesi ATS web sayfası üzerinden yapılabilmektedir.

 

 • MRS'den hastalarınıza alacağınız randevular ve kendi biriminize vereceğiniz randevular için Randevu Açıklaması ve Randevu Notu bilgisi girilebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.33

 

 


 

 

 

1.0.4.32 Versiyon Yenilikleri (12 Ocak 2015)

 

 • Hastaların Sağlık.NET'teki Aile Hekimi Değişimleri ekranına Atanma Nedeni, İlişik Kesme ve İlişik Kesme Nedeni sütun başlıkları eklenerek bu bilgilere ulaşılabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.32

 

 • NBYS Aile Hekimliği programı giriş ekranında program kullanıcı şifresi unutulduğunda Şifremi Unuttum seçeneğine tıklanarak Hatırlatma Sorusunu Sor ve e-Posta Şifreleri Gönder seçenekleri ile Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerinize ulaşılabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.32

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.32

 

 • Bulaşıcı Hastalık Detayına bulaşıcı hastalık gruplarından kuduz için; Temas Edilen Hayvanın Sahipli ve Aşılı olup olmadığının durumunun girilebilmesi ve sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.32

 

 • Tanımlar > SKRS Tanımları > Kurum başlığından yeni bir kurum eklenirken e-Posta ve Web sitesi bilgisi girilebileceği alanlar eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.32

 

 • Araçlar > E-Posta Editörü > Kime > e-Posta Alıcısı Seçimi ekranına Tür sütun başlığı eklenerek e-postanın bir Kurumamı, Hastaya mı gönderileceğinin görüntülenebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.32

 

 • Tanımlar > Ayarlar > Yazıcı Çıktısı ve Rapor Ayarları seçeneğine Program Çıkışında, E-Posta Gönderilecek Form Varsa Onay Alınsın ayar değeri eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.32

 

 

 

 


 

 

 

1.0.4.31 Versiyon Yenilikleri (24 Aralık 2014)

 

 • Sağlık.NET > Kanser Tarama Kontrol Et > HPV Tahlili İstenenler seçeneği ile açılan Tahlil Sonuç Analizi penceresine Yazdır butonu eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.31

 

 • Uygulama & Malzeme Eşleştirmelerinde birden fazla malzeme eşleştirmesi olan işlemlerde çıkan onay ekranına Mevcut sütunu eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.31

 

 • Hasta Kartında vital bulgu değerlerinin gösterildiği bilgi panelinde, ağırlık, boy seçeneğinin üzerine fare ile gelindiğinde bu bilgilerin ölçüm tarihinin de gösterilebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.31

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri seçeneklerine İşlem Görmeyen Hastalar analizi eklendi.
  Not : Son bir yıl içerisinde işlem görmeyen hastalarınızın analizini alabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.31

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri seçeneklerine Özlük Bilgisi Sağlık.NET'te Güncellenmeyen Hastalar analizi eklendi.
  Not : Son bir yıl içerisinde işlem görmeyen hastalarınızın analizini alabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.31

 

 • Gebe Bildirimi > Sonlandırma ekranında, YazdırGebe-Lohusa İzleme Fişi (Form-005) Arka Sayfasına Hematokrit ve Glukoz alanları eklendi.
 • A.P. Enjeksiyon Onam Formu yazdırılırken seçilen Enjeksiyon (1 Aylık) ve  Enjeksiyon (3 Aylık) seçeneklerine göre çıkması sağlandı.
 • Muayene işlem türü Onam Formlarına Servikal Kanser Tarama Onam Formu eklendi.
 • Okul Sağlığı Öğrenci Muayene Formu Sonuç kısmına yazılan açıklamanın form çıktısında Saptanan Patolojiler kısmına gelmesi sağlandı.
 • Öğrenci İstirahat Raporunda Öğrencinin kaç gün izinli olduğu bilgisinin Rapora gelmesi sağlandı.
 • Balıkesir İli için Evlilik Raporu yeniden düzenlendi. Rapor Olumsuz verilmiş ise açıklamaya yazılan notların Evlilik Öncesi Sağlık Raporuna çıkması sağlandı.
 • Isparta İli için Ruh Sağlığı Aylık Bildirim Formu'na bağlı bulunan Toplum Sağlığı Müdürlüğünün adının gelmesi sağlandı.
 • Yalova İli için Servikal Kanser Tarama Onam Formu yeniden düzenlendi.
 • Kastamonu İli için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi'nde Hasta T.C Kimlik Numaralarının fontları büyütüldü.
 • Şanlıufra İli için Aşı Mazeret Formunda aşı isimlerinin ve dozlarının görünmesi sağlandı.
 • İstanbul, Yalova ve Rize illeri için programı kapatırken 15.30'dan sonra Akut Bağırsak Sürveyans Formunun otomatik olarak e-Posta ile gönderilebilmesi için programda uyarı gelmesi sağlandı.

 

 


 

 

 

1.0.4.30 Versiyon Yenilikleri (1 Aralık 2014)

 

 • Aile İçi Şiddet Bildirimlerinin Sağlık.NET'e gönderilebilmesi sağlandı. Sağlık.Net > Veri Gönder > Hasta Bilgi ve Bildirimleri > Aile içi Şiddet Bildirim ve 15-49 Yaş Kadın Bildirimi > İşlemler > Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kayıt > İşlemler > Aile İçi Şiddet Bilgilerini Sağlık.NET'e Gönder seçenekleri ile Sağlık.NET'e gönderimlerini yapabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.30

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.30

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.30

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Muayene Analizlerine Okul Muayene Analizi eklenerek, Okul Öğrenci Muayene Formu doldurulan hastaların tarih aralığına göre listelenebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.30

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizlerine Ruh Sağlığı Bozuklukları Aylık İstatistik Formu konuldu.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Ruh Sağlığı Formları > Ruh Hastası Takip Formu eklendi.
 • İlaç Muafiyet Raporları Medula'ya gönderildiyse E-Rapor Numarasının İlaç Kullanım Raporuna çıkması sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.30

 

 • İlaç Muafiyet Raporlarında günü biten raporların Program Giriş Analizinden alınabilmesi sağlandı.
 • Lohusa İzlemlerde günü geçmiş ve işleme alınmayan bir lohusa izlem varsa Randevu & İşlem Girişi / Lohusa İzlem seçeneğinden ilgili tarihe Lohusa İzlemin alınabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.30

 

 • Afyonkarahisar ili için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçelerindeki T.C Kimlik No alanları koyu ve büyük çıkması sağlandı.
 • İstanbul ili için Aile Hekimi Tercih Formu yeniden düzenlendi.
 • Mersin ili için programı kapatırken 15.30'dan sonra Akut Bağırsak Sürveyans Formunun otomatik olarak e-posta ile gönderilmesi için programda uyarı gelmesi sağlandı.
 • Muğla ili için Ria Onam Formunda işlemi yapan kullanıcı adının forma gelmesi sağlandı.
 • Karabük iline özel Servikal Kanser Tarama Onam Formu yeniden düzenlendi.
 • Kırklareli ili için Rahim ağzı (Serviks) kanser tarama bilgilendirilmiş onam formu düzenlendi.

 

 


 

 

 

1.0.4.29 Versiyon Yenilikleri (17 Kasım 2014)

 

 • Hızlı muayene ekranında önceki muayeneler gösterilirken, daha önce muayene açıklaması yazılmış ise tarih bilgisinin yanında simge çıkarılması ve açıklama içeriğinin görüntülenebilmesi sağlandı.
 •  

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.29

 

 • Muayene penceresinde Hasta menüsündeki SGK Uygulama Bilgileri altına, SGK Medula SMS Hizmetleri seçeneği eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.29

 

 • Evlilik Öncesi Danışmanlık Formuna Akrabalık durumu bilgisinin yansıtılabilmesi için, Evlilik Öncesi Sağlık Raporu Bilgi penceresine Eş Adayı Yakınlık seçeneği eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.29

 

 • Öğrenci Muayene Formunda, Okulu seçeneğine tıklanarak daha önce girilmiş okul kayıtlarından seçim yapılabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.29


NBYS AH Versiyon - 1.0.4.29

Not : Öğrenci Muayene Formunda Boyu(cm), Ağırlığı(kg) ve Tansiyon(mmHg) seçeneklerinin üzerine tıkladığımızda Değişim Grafiğinin alınabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.29

Not : Öğrenci Muayene Formunda Göz Muayenesi Görme Keskinliği alanında Diğer seçeneği ile istenilen açıklamanın girilebilmesi ve girilen açıklama kayıtlarından seçim yapılabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.29

Not :Öğrenci Muayene Formu Fiziki Muayene sayfasında Saçlı Deri, Deri, Kulak, Burun, Boğaz, Boyun, Göğüs, Akciğer, Kalp, Karın, Ürogenital Sistem,  Ekstiremite, Ruhsal Uyum Durumu ve Sonuç giriş alanlarına Diğer seçeneği ile istenilen açıklamanın girilebilmesi ve girilen açıklama kayıtlarından seçim yapılabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.29

 

 


 

 

 

1.0.4.28 Versiyon Yenilikleri (4 Kasım 2014)

 

 • Sağlık Bakanlığı'nın 26.09.2014 tarih ve 201429 sayılı genelgesine göre değişen rapor formatlarına istinaden aşağıda belirtilmiş olan raporlarda düzenlemeler yapılmıştır.
  a-) Öğrenci Yurduna Giriş Raporu, Yurda Giriş Raporu vb. raporlar için Tek Hekim Sağlık Raporu seçilmelidir.
  b-) Sporcu Sağlık Raporu , Spor kulübüne giriş, Sporcu lisans Raporlarının tamamı için Sporcu Sağlık Raporu seçilmelidir.
  c-) Yizsiz Tüfek Taşıma ve Kullanma Raporu ve Akli Meleke Raporu için aynı isimdeki raporlardan seçim yaparak Bakanlığın güncel formattaki raporlarını çıkartabilrisiniz.

  Genelge ile yayınlanan rapor formatlarından değişiklik yapılmaması gerektiğinden dolayı daha önce raporlara eklenebilen İlave Metinler ve  Onay Metinlerine  ait giriş ekranları kaldırılmıştır.

  Not :
    01.10.2014 tarihinden önce verilmiş olan rapolar eski formatta alınabilecektir.
 

 

 • Ortak Kabul üzerinden yapılabilen Hasta Senkronizasyon işlemi; NBYS Aile Hekimliği Programı üzerinden, Araçlar > A.S.M. Ortak Modül Ayarlarına eklenen Hasta Bilgi Senkronize Et seçeneğiyle de yapılabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.28

 

 • Misafir Anne Talep Bilgileri ekranından, Süreç Bilgilerini Göster linki ile detay bilgilerinin görüntülenebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.28

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.28

 

 • Riskli Gebelerde Uyarı çıksın parametresi Evet ise; misafir anne talebi yapılmış gebelerde de uyarı çıkması sağlandı.
 • Daha önce hastalarınıza randevu ve plan oluşturulurken, seçilen tarihin hafta sonuna denk gelme kontrolü genişletilerek Resmi Tatil Günleri için de uyarı verilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.28

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.28

 

 • Rapor Bilgileri penceresine ve Çalışma Defteri > Dokümanlar menüsüne, Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formunu yazdırabileceği seçenekler eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.28

 

 • Bebek Çocuk Kartlarının Ön yüzüne 1. FKU alım ve Guthrie Kağıdı Seri No çıkması sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.28

 

 • Gebe - Lohusa İzleme Fişi (Ön Sayfa) > Sistemik Hastalıkları varsa işaretli getirilmesi ve Gebe - Lohusa İzleme Fişi (Arka Sayfa) Td Aşıları tam ise "Td aşıları tamdır" ibaresi eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.28

 

 • İzmir iline özel, İstatistik > İstatistik Formları > AÇSAP Formları altına Riskli Gebe - Lohusa İzlem İcmal Formu eklendi. Boş form seçeneği de sağ tuş Boş Form yazdır kısmından çıkartılabilir.

 

 

 


 

 

1.0.4.27 Versiyon Yenilikleri (14 Ekim 2014)

 

 • İstatistik > Hasta Analizi > Gebe Analizi sayfasına Gebelik Risk Faktörünü gösteren Risk sütunu eklendi. Gebe İzlem sayfasında Gebelik Risk Faktörlerinden herhangi biri işaretlendiğinde risk Var, işaretlenmediğinde risk Yok olarak analiz alabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.27

 

 • İntra vajinal ilaç kullanım şeklinin Erkeklerde seçilebilmesi engellendi. Bekar bayanlar için ise onay alınarak istenildiğinde seçilebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.27

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.27

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.27

 

 • Evde Bakım hizmeti alan hastalarınızı muayeneye aldığınızda, Muayene Türü nün Evde Sağlık olarak değiştirilebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.27

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.27

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.27

 

 • İstirahat Raporları, Tek Hekim Raporları ve İlaç Muafiyet Raporları genelgeye göre düzenlendi. İlgili genelge duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz;

  Sağlık Bakanlığı'nın 26.09.2014 tarih ve 2014\29 sayılı genelgesine istinaden değişen EK-4 : İstirahat Raporu (Öğrenci) ve İstirahat Raporu (Memur) formları, EK-1:ilaç Kullanım Muafiyet Raporu, EK-5: Durum Bildirir Tek Hekim Raporu, genelgeye göre düzenleme yapılarak güncelleme yayınlanmıştır.
  Not : EK-6: Durum Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Sağlık Bilgi Formu
  nda düzenleme devam etmektedir, tamamlandığında güncelleme ile yayınlanacaktır.
 • Uşak iline özel Akut Barsak Enfeksiyonları Günlük > Haftalık Sürveyans Formu ile birlikte (FORM 555) Aylık GBP Sürveyans Formu'nunda programı kapatırken otomatik olarak e-Posta gönderilebilmesi sağlandı.

 

 NOT : Versiyon yenilikleri sayfamızda sadece son 5 versiyon güncellemesi listelenir.

NBYS Aile Hekimliği

 

1.0.4.31 Versiyon Yenilikleri (24 Aralık 2014)

 

 • Sağlık.NET > Kanser Tarama Kontrol Et > HPV Tahlili İstenenler seçeneği ile açılan Tahlil Sonuç Analizi penceresine Yazdır butonu eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.31

 

 • Uygulama & Malzeme Eşleştirmelerinde birden fazla malzeme eşleştirmesi olan işlemlerde çıkan onay ekranına Mevcut sütunu eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.31

 

 • Hasta Kartında vital bulgu değerlerinin gösterildiği bilgi panelinde, ağırlık, boy seçeneğinin üzerine fare ile gelindiğinde bu bilgilerin ölçüm tarihinin de gösterilebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.31

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri seçeneklerine İşlem Görmeyen Hastalar analizi eklendi.
  Not : Son bir yıl içerisinde işlem görmeyen hastalarınızın analizini alabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.31

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri seçeneklerine Özlük Bilgisi Sağlık.NET'te Güncellenmeyen Hastalar analizi eklendi.
  Not : Son bir yıl içerisinde işlem görmeyen hastalarınızın analizini alabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.31

 

 • Gebe Bildirimi > Sonlandırma ekranında, YazdırGebe-Lohusa İzleme Fişi (Form-005) Arka Sayfasına Hematokrit ve Glukoz alanları eklendi.
 • A.P. Enjeksiyon Onam Formu yazdırılırken seçilen Enjeksiyon (1 Aylık) ve  Enjeksiyon (3 Aylık) seçeneklerine göre çıkması sağlandı.
 • Muayene işlem türü Onam Formlarına Servikal Kanser Tarama Onam Formu eklendi.
 • Okul Sağlığı Öğrenci Muayene Formu Sonuç kısmına yazılan açıklamanın form çıktısında Saptanan Patolojiler kısmına gelmesi sağlandı.
 • Öğrenci İstirahat Raporunda Öğrencinin kaç gün izinli olduğu bilgisinin Rapora gelmesi sağlandı.
 • Balıkesir İli için Evlilik Raporu yeniden düzenlendi. Rapor Olumsuz verilmiş ise açıklamaya yazılan notların Evlilik Öncesi Sağlık Raporuna çıkması sağlandı.
 • Isparta İli için Ruh Sağlığı Aylık Bildirim Formu'na bağlı bulunan Toplum Sağlığı Müdürlüğünün adının gelmesi sağlandı.
 • Yalova İli için Servikal Kanser Tarama Onam Formu yeniden düzenlendi.
 • Kastamonu İli için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi'nde Hasta T.C Kimlik Numaralarının fontları büyütüldü.
 • Şanlıufra İli için Aşı Mazeret Formunda aşı isimlerinin ve dozlarının görünmesi sağlandı.
 • İstanbul, Yalova ve Rize illeri için programı kapatırken 15.30'dan sonra Akut Bağırsak Sürveyans Formunun otomatik olarak e-Posta ile gönderilebilmesi için programda uyarı gelmesi sağlandı.

 

 


 

 

 

1.0.4.30 Versiyon Yenilikleri (1 Aralık 2014)

 

 • Aile İçi Şiddet Bildirimlerinin Sağlık.NET'e gönderilebilmesi sağlandı. Sağlık.Net > Veri Gönder > Hasta Bilgi ve Bildirimleri > Aile içi Şiddet Bildirim ve 15-49 Yaş Kadın Bildirimi > İşlemler > Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kayıt > İşlemler > Aile İçi Şiddet Bilgilerini Sağlık.NET'e Gönder seçenekleri ile Sağlık.NET'e gönderimlerini yapabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.30

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.30

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.30

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Muayene Analizlerine Okul Muayene Analizi eklenerek, Okul Öğrenci Muayene Formu doldurulan hastaların tarih aralığına göre listelenebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.30

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizlerine Ruh Sağlığı Bozuklukları Aylık İstatistik Formu konuldu.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Ruh Sağlığı Formları > Ruh Hastası Takip Formu eklendi.
 • İlaç Muafiyet Raporları Medula'ya gönderildiyse E-Rapor Numarasının İlaç Kullanım Raporuna çıkması sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.30

 

 • İlaç Muafiyet Raporlarında günü biten raporların Program Giriş Analizinden alınabilmesi sağlandı.
 • Lohusa İzlemlerde günü geçmiş ve işleme alınmayan bir lohusa izlem varsa Randevu & İşlem Girişi / Lohusa İzlem seçeneğinden ilgili tarihe Lohusa İzlemin alınabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.30

 

 • Afyonkarahisar ili için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçelerindeki T.C Kimlik No alanları koyu ve büyük çıkması sağlandı.
 • İstanbul ili için Aile Hekimi Tercih Formu yeniden düzenlendi.
 • Mersin ili için programı kapatırken 15.30'dan sonra Akut Bağırsak Sürveyans Formunun otomatik olarak e-posta ile gönderilmesi için programda uyarı gelmesi sağlandı.
 • Muğla ili için Ria Onam Formunda işlemi yapan kullanıcı adının forma gelmesi sağlandı.
 • Karabük iline özel Servikal Kanser Tarama Onam Formu yeniden düzenlendi.
 • Kırklareli ili için Rahim ağzı (Serviks) kanser tarama bilgilendirilmiş onam formu düzenlendi.

 NOT : Versiyon yenilikleri sayfamızda sadece son 5 versiyon güncellemesi listelenir.
 
ISO 9001
MSPartner
Ce
TSE