NBYS Aile Hekimliği

 

 

1.0.4.59 Versiyon Yenilikleri (24 Haziran 2016)

 

 • Hasta kartına sağ tıklayıp SGK uygulama bilgileri > Hastanın SGK Medula'daki Reçeteleri seçeneğine tıkladığınızda, hastalarınıza daha önce verilmiş olan ilaçların bir veya birkaçının yeni yaptığınız muayene kaydına eklenebilmesi için; muayene giriş ekranında bulunan Reçete ve Hızlı Reçete ekranlarındaki listeleme seçeneklerine SGK Medula'daki İlaçları seçeneği eklenmiştir. Bu seçeneğe tıkladığınızda hastanın SGK'daki reçete edilmiş daha önceki ilaçlarının listesini görebilir ve buradan ilacı reçeteye ekleyebilirsiniz.
  Not : Birden çok kez yazılan ilaçların en son yazılan doz ve tarih bilgisi listelenir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.59

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.59

 

 • Gün sonunda program kapatılırken gönderilmemiş veri var ise, onay penceresi açılarak verilerin otomatik gönderilmesi seçeneği eklenmiştir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.59

 

 • İstatistik > Uygulama İşlem Analizi > Tedavi Hizmetleri Analizi > İlaç Analizi'ne E-Reçete sütunu eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.59

 

 • 2 yaşından küçük Bebek-Çocuklar için Hasta Bilgi Detay Paneline hafta bilgisi eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.59

 

 

 


 

 

1.0.4.58 Versiyon Yenilikleri (7 Haziran 2016)

 

 • Sağlık Bakanlığı'nın http://www.e-saglik.gov.tr/belge/1-47859/sagliknet-sistemi-veri-setleri-ve-veri-elemanlari.html adresinde yayınlanan yazısına ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün yazılım firmalarını göndermiş olduğu Sayı: 31678769-719 Konu: İzlem ve Aşı veri setlerinde yapılacak değişiklikler yazısına istinaden;

  Aşı, Bebek/Çocuk İzlem, Gebe İzlem, Lohusa İzlem ve 15-49 Yaş Kadın İzlem
  girişlerinde işlemler ASM de yapılmış ise muayene girişi, Başka bir kurumda yapılmış ise beyana göre giriş zorunluluğu kuralı devreye alınmıştır.

  Sağlık bakanlığının duyurusunda belirtmiş olduğu algoritmalara göre NBYS Aile hekimliği programı Aşı, Bebek/Çocuk İzlem, Gebe İzlem, Lohusa İzlem ve 15-49 Yaş Kadın İzlem girişlerinde öncelikle karşınıza aşağıdaki ekran açılacak olup seçeceğiniz işlem türüne göre gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.58

Açılan ekranda bulunan İşlem türünü Kendi Yaptığım işlem seçerek tamam tuşuna tıkladığınızda hastanın girilen tarihte bir muayenesi yok ise karşınıza aşağıdaki bilgilendirme mesajı gelecek olup eğer hastaya muayene açmak istiyorsanız Hayır seçeneğine tıklamanız ve fiziki muayenesi yapılıp muayene kaydının yapılması için hekime yönlendirmeniz gerekmektedir. Hekim tarafından gerekli muayene yapıldıktan sonra aşı ve izlem kayıtlarının açılmasına izin verilecektir.
İşlem detayı ekranındaki Kendi Yaptığım işlem seçilmiş ise Aşı/Bebek-çocuk izlemlerde Yanındaki kişi ve telefon seçeneklerine bebeğin annesinin bilgilerini, Gebe/Lohusa/15-49 yaş Kadın izlemlerde kişinin kendisinin otomatik olarak gelmesi sağlanmış olup istenildiği takdirde değişiklik yapılabilmektedir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.58

Açılan ekranda bulunan İşlem türünü Başkası Tarafından Yapılan işlem seçerek aynı ekrandaki Sağlık Kurumu, Bilgi veren kişi, Telefon bilgilerini doldurduktan sonra aşı ve izlem kayıtlarının açılmasına izin verilecektir.
İşlem detayı ekranındaki Başkası Tarafından Yapılan işlem seçilmiş ise Aşı/Bebek-çocuk izlemlerde Bilgi Veren kişi ve Telefon seçeneklerine bebeğin annesinin bilgilerini, Gebe/Lohusa/15-49 yaş Kadın izlemlerde kişinin kendisinin otomatik olarak gelmesi sağlanmış olup istenildiği takdirde değişiklik yapılabilmektedir.

 

 • Daha önce Çalışma Defteri ve Aşı Takvimi, sağ tuş menüsünde bulunan Başkasının/Kendi Yaptığı İşlem Olarak Değiştir seçeneği yerine, uygulama bilgisi girişi yapılabileceği işlem türünü değiştirebileceği işlem detayı giriş ekranı eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.58

 

 • Tanımlar>Kullanıcı Yetkiler Bölümü’ne,kullanıcıların TC Kimlik Numaralarını girebileceği alan eklenmiştir.Aşı ve İzlem gönderimlerinin hangi kullanıcılar tarafından işlemin yapılmış olduğu bilgisi Sağlık.Net’e gönderileceğinden T.C. Kimlik No alanlarının güncellenmesi gerekmektedir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.58

 

 • Çalışma Planı ekranında bulunan Hasta Türü seçeneklerine Yabancı Uyruklu hasta seçeneği eklenmiştir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.58

 

 

 


 

 

 

1.0.4.57 Versiyon Yenilikleri (23 Mayıs 2016)

 

 • İstatistik > Uygulama ve İşlem Analizi > Koruyucu Sağlık Hizmetleri Analizi > Aşı Analizi’ne ilgili aşı işlemin de aşılamaya ait malzeme kaydının girilip girilmediğinin gösterilmesini sağlayan sütun eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.57

 

 • Tanımlar > Ayarlar > Tahlil/Tetkik Ayarları alanına, Laboratuvar Sonuç ekranlarında HOMA-IR ve GFR değerlerinin görüntülenmesi için parametre eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.57

 

 • Adana ili için,hastaların Merkez Laboratuvar'daki Tüm Sonuçlarını görebilme seçeneği eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.57

 

 • Tanımlar > SKRS Tanımları > Malzeme, Kurum ve İlaç bölümlerinde Özel Tanımlı olarak kaydedilen kayıtların silinmesi için sağ tuş seçim penceresine "SİL" butonu eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.57

Not : Özel Tanımlı kayıtların silinebilmesi için Giriş/Çıkış hareketlerinin olmaması gerekmektedir.

 

 • İstatistik > Malzeme Analizi > Malzeme Durum Analizi’ne Dolap seçeneği eklendi.
  Not : Acil Dolabı listesi oluşturmak için öncelikle Tanımlar > SKRS Tanımları > Malzeme > Ekle seçeneğinden Dolap Adı kısmına bir kez tanımlama yapılması gerekmektedir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.57

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.57

 

 • İstirahat Raporlarına Sağlık Bakanlığı Logo'su eklendi. İstirahat Raporu (Öğrenci) Formu'na "İstirahati Sonunda Okula Gidebilir" ve "İstirahati Sonunda Kontrol Edilecek" ibareleri eklendi. İbarelerin seçilen kritere göre İstirahat Raporu (Öğrenci) Formu'nda görünmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.57

 

 • Afyonkarahisar ve Malatya ili için İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Hastalıklar Formları > (Form 13) Aşı Sonuçları Çizelgesi'ne Uyruk seçimi eklendi. Bu sayede Yabancı Uyruklu Hastalar için istenen aşıların ayrı olarak alınabilmesi sağlandı.
 • İlişiği kesme sebepleri arasına "Yurt Dışı Göç" seçeneği eklendi. Yurt dışına göç eden Hastalar için "Yurt Dışı Göç Tespit Tutanağı" sisteme eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.57

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.57

 

 • Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu'nda boy-kilo bilgi alanında hastaya ait en son kaydedilen boy-kilo bilgisinin gelmesi sağlandı.
 • Açsap Çalışmaları Formu yeniden revize edildi.
 • Adli Rapor'da Olayın Öyküsü ve Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu'nda Değerlendirme Sonucu alanları genişletildi.

 

 

 

 


 

 

 

1.0.4.56 Versiyon Yenilikleri (26 Nisan 2016)

 

Sağlık Bakanlığı'nın Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Yazılım Üreticilerine tebliğ etmiş olduğu 75730711 sayılı Veri Gönderimi Hk. Yazınıza istinaden;

Yazının 1. Maddesinde belirtilen "Muayene verileri girilmeden aşı ve izlem ekranlarının açılmaması" kuralı ile ilgili program ile ilgili gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Bu düzenleme ile tüm Aşı ve İzlem girişlerinde hastanın o güne ait hekim tarafından yapılmış bir fiziksel muayene kaydı bulunmaması durumunda Aşı ve İzlem girişlerine izin verilmeyecektir.

Yazının 2. Maddesinde belirtilen "Aile hekimi tarafından Aile Hekimliği Bilgi Sistemine(AHBS) girilen e-reçete, muayene, ilaç, gebe izlem vb. gibi bilgilerin aile hekimlerinin onayı aranmaksınız en geç iki saat içerisinde Sağlık.Net ve Sağlık.Net Online (e-Nabız) sistemine gönderilmesi" kuralı ile ilgili program ile ilgili gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Bu düzenleme ile Tanımlar > Ayarlar > Muayene, İzlem ve Aşılama Ayarları bölümüne eklenen Muayene, İzlem ve Aşılamaları Göndermek İçin Bekleme Süresi seçeneğinde belirteceğiniz süreye (dk.) göre program otomatik olarak Sağlık.Net ve Sağlık.Net Online veri gönderimi başlatacaktır.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.56

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

a-) Ayarlarda belirteceğiniz süre 10-100 dk arasında belirtebilirsiniz.

b-) Gönderilen veriler hem Sağlık.Net hem Sağlık.Net Online (e-Nabız) eş zamanlı olarak gönderilecektir.

 

c-) Otomatik gönderim sonucunda Sağlık. Net'e gitmeyen hatalı kayıtlar eskiden olduğu gibi Sağlık.Net > Veri Gönder sayfasında ilgili bölümlerde listelenecek gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra manuel olarak bu ekrandan gönderimleri yapabileceksiniz.

d-) Otomatik gönderim sonucunda Sağlık. Net Online (e-Nabız) gitmeyen hatalı kayıtları program açılışıyla birlikte açılan NBYS ENabız.exe ekranındaki E-Nabız Gönderim Oranı linkinden görülebilmektedir. Sağlık Net Online (e-Nabız) gönderilemeyen hatalı kayıtlar için loglar Sağlık Bakanlığına iletilmektedir. Sağlık Bakanlığı web servislerde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra gönderilebileceği için bu kayıtlar için şuan için bir işlem yapılamamaktadır.

e-) Tahlil sonuçlarının genelde 1 gün sonra sonuçlarının alınması sebebiyle tahlil sonuçları ayrıca gönderilebilmesi için güncelleme paketi ile Sağlık. Net’e tekrar gönderilebilmesi sağlanacaktır

f-) Tanımlar > Ayarlardaki Tahlil İstenen muayeneler için bekleme süresi, Reçetesi olan muayeneler için bekleme süresi ve saat 15:00 den sonra program kapanışında gelen veri gönderim bilgilendirme mesajı seçeneklerinin bir fonksiyonu kalmaması sebebiyle bu seçenekler kaldırılmıştır.

Bu kurallara uymayan Aile hekimliği Bilgi Sistemi Yazılım Üreten firma veya firmaların 2015/17 sayılı genelgenin 5.3 Denetim başlığı altında belirtilmiş olan maddelerine istinaden ilgili firmaların Kişisel Tescil Sistemi'nde (KTS) durumları pasif alınarak Sağlık.Net ve Sağlık.Net Online (e-Nabız) sistemlerine erişimlerinin kapatılacağı konusunda yaptırım uygulanacaktır.

İlgili yazının resim haline buradan, PDF haline ise buradan ulaşabilirsiniz.


Sağlık Bakanlığı İletişim Bilgileri;
Yetkili Kişi: Süleyman Daldal
                  Seçkin Yıldırım
Telefon:     (312) 565 59 63
                 (312) 565 59 93


 • İstatistik > Hasta Analizi > Gebe Analizi ekranına Yüksek Risk kriteri eklendi. Gebe İzlemin de Gebelikte Risk Faktörleri işaretlenip Yüksek Risk'li olarak seçilmiş gebelerin daha rahat ayırt edilebilmesi için Risk Sütunu'nun renklendirilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.56

 

 • Araçlar > Karekod Bilgisi Öğrenme alanında, Karekod Sorgulama yapıldığı zaman daha önce NBYS® Aile Hekimliği Programında başka bir hastaya okutulup okutulmadığının kontrol edilebilmesi sağlandı.
  Not: ATS sayfası ile bir bağlantısı yoktur.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.56

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.56

 

 • Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu'na hasta bilgilerinin otomatik gelmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.56

 

 • İstanbul İli için Radyolojik Tetkikler kısmına giriş yapılıp, Sonuç girişi yapıldığında seçenekli olarak Evlilik Öncesi Sağlık Raporu'na tektik sonucunun gelmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.56

 

 • E53.8 Tanısı girildiğinde "Biyotinidaz Bilgi Formu yazdırmak istiyor musunuz?" sorusuna Evet cevabı verildiğinde, Biyotinidaz Bilgi Formu çıktısının alınabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.56

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.56

NOT : Fenilketonüri Bilgi Formu çıktısı için E70 tanısı, Hipotroidi Bilgi Formu çıktısı için E03 tanı grubundan seçim yapılmalıdır.

 

 • İstatistik > İstatistik Formları > Eğitim Formları'na Gebe Bilgilendirme Sınıfı Katılımcı Bilgi Formu eklendi. Seçilen tarih aralığına göre Gebe İzlem'den eğitim verilen hastaların forma gelmesi sağlandı.

 

 

 


 

 

 

1.0.4.55 Versiyon Yenilikleri (19 Nisan 2016)

 

 

 • Sağlık Net > Veri Al kısmında Hasta Listesi alındıktan sonra, Yerel Veri Tabanına kaydetme işlemi sırasında Veri Alım Başlangıç Tarihi seçilebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.55

 

 • Tanımlar > SKRS Tanımları’na Sürücü Belgesi Raporları bölümünde Sevk listesinde istenilen Branşların seçilebilmesi için Branş bölümü eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.55

 

 • Bebek, Çocuk ve Gebe İzlemlerde Persentil Eğrileri grafiği bölümünde nokta üzerine gelindiğinde ilgili değerin gösterilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.55

 

 • Tanımlar > Kullanıcılar ve Yetkiler > İşlemler > Ayarlar ekranına Gençlik Sağlığı İzlemi Gereken Hastalar da Uyarı Çıksın parametresi eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.55

 

 • Defin Ruhsatı > Detay Bilgileri'ndeki Yaralanma Durumu ve Otopsi Durumu Ölüm Bildirimi ekranına taşındı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.55

 

 • Bulaşıcı Hastalık ile ilgili bir tanı seçildiğinde açılan Bulaşıcı Hastalıklar Detayı Penceresi sadeleştirildi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.55

 

 • Analiz > Performans Genel Analiz > Gebe Listesi'nde Sütunları Düzenle bölümüne, Son Gebelik Sonlanma Tarihi ve Son Gebelik Sonlanma Sonucu alanları eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.55

 

 • Gaziantep ve Bursa ili için İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Hastalıklar Formları > (Form 13) Aşı Sonuçları Çizelgesi'ne Uyruk seçimi eklendi. Bu sayede Yabancı Uyruklu Hastalar için istenen aşıların ayrı olarak alınabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.55

 

 • Bebek > Çocuk Bildirimi > Yazdır > Bebek - Çocuk İzleme Fişi (Form-006 ) Ön Sayfa'ya Anne Sütü ve D-Vit Başlangıç Tarihi alanı eklendi.
  Not : Anne Sütü alanına veri gelmesi için Bebek Çocuk Bildirimi > Beslenme Bilgileri > Sadece Anne Sütü Aldığı Süre kısmına giriş yapmanız gerekmektedir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.55

 

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri'ne Riskli Gebe Durum Analizi eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.55

 


NOT : Versiyon yenilikleri sayfamızda sadece son 5 versiyon güncellemesi listelenir.


 

 
ISO 9001
MSPartner
Ce
TSE