NBYS Aile Hekimliği

1.0.4.61 Versiyon Yenilikleri (5 Eylül 2016)

 • Bebek/Çocuk İzlem'deki Bebek/Çocuk Sağlığı İşlemleri altındaki T4/TSH Testi seçeneği işaretlendiğinde eğer hasta sevk edilecekse aşağıdaki resimde gösterildiği gibi TSH sevk formu linkine tıklanarak hastaya sevk formu çıktısı verilebilir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.62

Bilgi penceresi onaylanarak geçilir ve Sevk Formunun çıktısı alınır. Aynı zamanda hastaya aynı güne ait E07.9 Tanısı ve sevk gerekçesi ile birlikte sevk muayenesi otomatik açılmış olur.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.62

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.62

 • Kişisel > Özelleştir > Bekleyen Hasta Olduğunda Uyarı Çıksın seçeneğine "Evet (NBYS AH Mobil Uygulamasında da Çıksın)" seçeneği eklendi. Bekleyen hasta yokken Ortak Kabul ya da kendi hasta kabulünüzden ilk hastaya sıra verildiğinde, bilgisayarınızda ve mobil uygulamanızda uyarı mesajı çıkması sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.62

 • Araçlar > Karekod Oluştur alanına Karekod bilgisinin okunmadığı zamanlarda, açılan ekrandaki bilgileri giriş yaparak Karekod oluşturulabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.62

 • İstatistik > Malzeme Analizi > Malzeme Giriş & Çıkış Analizi sorgulama sayfasına Karekod bilgisinin görüntülenmesi için seçim yapılabilecek alan eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.62

 • Araçlar > Veri Aktarımı alanına ilaç uyarılarının aktarılabilmesi için İlaç Uyarılarını Aktar seçeneği eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.62


1.0.4.61 Versiyon Yenilikleri (8 Ağustos 2016)

 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun 23776858/157.99 sayı ve "Mamografi Web Servis Uygulaması" konulu yazısına istinaden sisteme Mamografi gönderimi eklenmiştir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.61

 • İstatistik > Hasta Analizleri > Gebe ve Lohusa Analizleri'ne Eksik Kadın Sağlığı İşlem Kriterleri alanı eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.61

 • Gaziantep, Giresun ve Antalya ili için İstatistik > İstatistik Formları > İstatistik Formları > Evlilik Öncesi Danışmanlık Bilgi Formu sisteme eklendi.

 • İstatistik > İstatistik Formları > Eğitim Formları > Gebe Bilgilendirme Eğitim Katılımcı Bilgi Formu'na T.C. Kimlik No sütunu eklendi.

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Muayene Analizleri'ne Ruh Sağlığı Hasta Takip Çizelgesi eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.61

 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Muayene Analizleri'ne Tarama Programı Kolorektal, Tarama Programı Meme Kanseri, Tarama Programı Serviks-PAP Smear Analizleri eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.61


1.0.4.60 Versiyon Yenilikleri (26 Temmuz 2016)

 • Dış kurumda yapılan muayeneler için Sağlık Bakanlığı'ndan veri alımı sonunda gönderen kurum bilgisi ile birlikte, gönderen hekim bilgisinin de görüntülenmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.60

 • İstatistik > İstatistik Formları > Kanser Formları > Kanser Tarama Bilgi Formu'na başkası tarafından yapılan (protokolsüz) işlemlerin gelmemesi sağlandı.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Ruh Sağlığı Formları'na Ruh Sağlığı Hastaları Takip Listesi Formu eklendi.
  Not : Forma F00-F99 arasında konulan tüm tanıların listesi gelmektedir.
 • 14. Haftayı geçen gebe tespitleri için Gebe Geç Tespit Beyan Tutanağı Formu sisteme eklendi.
  Gebe bildirim ekranındaki Yazdır butonu ile açılan menüden Gebelik Tespit Tutanağı seçildiğinde ekrana gelen soruya onay vererek formun yazıcı çıktısını alabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.60

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.60


1.0.4.59 Versiyon Yenilikleri (24 Haziran 2016)

 • Hasta kartına sağ tıklayıp SGK uygulama bilgileri > Hastanın SGK Medula'daki Reçeteleri seçeneğine tıkladığınızda, hastalarınıza daha önce verilmiş olan ilaçların bir veya birkaçının yeni yaptığınız muayene kaydına eklenebilmesi için; muayene giriş ekranında bulunan Reçete ve Hızlı Reçete ekranlarındaki listeleme seçeneklerine SGK Medula'daki İlaçları seçeneği eklenmiştir. Bu seçeneğe tıkladığınızda hastanın SGK'daki reçete edilmiş daha önceki ilaçlarının listesini görebilir ve buradan ilacı reçeteye ekleyebilirsiniz.
  Not : Birden çok kez yazılan ilaçların en son yazılan doz ve tarih bilgisi listelenir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.59

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.59

 • Gün sonunda program kapatılırken gönderilmemiş veri var ise, onay penceresi açılarak verilerin otomatik gönderilmesi seçeneği eklenmiştir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.59

 • İstatistik > Uygulama İşlem Analizi > Tedavi Hizmetleri Analizi > İlaç Analizi'ne E-Reçete sütunu eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.59

 • 2 yaşından küçük Bebek-Çocuklar için Hasta Bilgi Detay Paneline hafta bilgisi eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.59


1.0.4.58 Versiyon Yenilikleri (7 Haziran 2016)

 • Sağlık Bakanlığı'nın http://www.e-saglik.gov.tr/belge/1-47859/sagliknet-sistemi-veri-setleri-ve-veri-elemanlari.html adresinde yayınlanan yazısına ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün yazılım firmalarını göndermiş olduğu Sayı: 31678769-719 Konu: İzlem ve Aşı veri setlerinde yapılacak değişiklikler yazısına istinaden;

  Aşı, Bebek/Çocuk İzlem, Gebe İzlem, Lohusa İzlem ve 15-49 Yaş Kadın İzlem
  girişlerinde işlemler ASM de yapılmış ise muayene girişi, Başka bir kurumda yapılmış ise beyana göre giriş zorunluluğu kuralı devreye alınmıştır.

  Sağlık bakanlığının duyurusunda belirtmiş olduğu algoritmalara göre NBYS Aile hekimliği programı Aşı, Bebek/Çocuk İzlem, Gebe İzlem, Lohusa İzlem ve 15-49 Yaş Kadın İzlem girişlerinde öncelikle karşınıza aşağıdaki ekran açılacak olup seçeceğiniz işlem türüne göre gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.58

Açılan ekranda bulunan İşlem türünü Kendi Yaptığım işlem seçerek tamam tuşuna tıkladığınızda hastanın girilen tarihte bir muayenesi yok ise karşınıza aşağıdaki bilgilendirme mesajı gelecek olup eğer hastaya muayene açmak istiyorsanız Hayır seçeneğine tıklamanız ve fiziki muayenesi yapılıp muayene kaydının yapılması için hekime yönlendirmeniz gerekmektedir. Hekim tarafından gerekli muayene yapıldıktan sonra aşı ve izlem kayıtlarının açılmasına izin verilecektir.
İşlem detayı ekranındaki Kendi Yaptığım işlem seçilmiş ise Aşı/Bebek-çocuk izlemlerde Yanındaki kişi ve telefon seçeneklerine bebeğin annesinin bilgilerini, Gebe/Lohusa/15-49 yaş Kadın izlemlerde kişinin kendisinin otomatik olarak gelmesi sağlanmış olup istenildiği takdirde değişiklik yapılabilmektedir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.58

Açılan ekranda bulunan İşlem türünü Başkası Tarafından Yapılan işlem seçerek aynı ekrandaki Sağlık Kurumu, Bilgi veren kişi, Telefon bilgilerini doldurduktan sonra aşı ve izlem kayıtlarının açılmasına izin verilecektir.
İşlem detayı ekranındaki Başkası Tarafından Yapılan işlem seçilmiş ise Aşı/Bebek-çocuk izlemlerde Bilgi Veren kişi ve Telefon seçeneklerine bebeğin annesinin bilgilerini, Gebe/Lohusa/15-49 yaş Kadın izlemlerde kişinin kendisinin otomatik olarak gelmesi sağlanmış olup istenildiği takdirde değişiklik yapılabilmektedir.

 • Daha önce Çalışma Defteri ve Aşı Takvimi, sağ tuş menüsünde bulunan Başkasının/Kendi Yaptığı İşlem Olarak Değiştir seçeneği yerine, uygulama bilgisi girişi yapılabileceği işlem türünü değiştirebileceği işlem detayı giriş ekranı eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.58

 • Tanımlar > Kullanıcı Yetkiler Bölümü'ne,kullanıcıların TC Kimlik Numaralarını girebileceği alan eklenmiştir.Aşı ve İzlem gönderimlerinin hangi kullanıcılar tarafından işlemin yapılmış olduğu bilgisi Sağlık.Net'e gönderileceğinden T.C. Kimlik No alanlarının güncellenmesi gerekmektedir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.58

 • Çalışma Planı ekranında bulunan Hasta Türü seçeneklerine Yabancı Uyruklu hasta seçeneği eklenmiştir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.58
NOT : Versiyon yenilikleri sayfamızda sadece son 5 versiyon güncellemesi listelenir.


 
ISO 9001
MSPartner
Ce
TSE