NBYS Aile Hekimliği

 

 

1.0.4.37 Versiyon Yenilikleri (16 Nisan 2015)

 

 • Kişisel > Özelleştir seçeneklerine Hızlı Muayene ve Şablondan Seçimde Kayıtlar İşaretli Olsun seçeneği eklendi. Hızlı Muayene ve Şablonlarda kayıtların işaretli gelmesini istemeyen hekimlerimiz bu parametreyi Hayır olarak seçebilirler.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.37

 

 • Tanımlar > Kullanıcılar & Yetkileri > İşlemler > Program Giriş Ayalarına Sağlık Bakanlığı Gebe Listesi Uyarı Gün Sayısı eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.37

 

 • Bebek İzlem > Onam Formlarına, GKD Taraması Onam Formu ve İşitme Taraması Onam Formu eklendi.
 • İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri > Ruh Sağlığı Bozuklukları Aylık İstatistik Formu kısmından ilgili tarih aralığında Ruh Sağlığı Tanısı alan hastaların listesine ulaşabilirsiniz. Yazdır seçeneğinden Excel ve PDF olarak çıktı alabilirsiniz.
 • Filyasyon Raporunda hastanın Erişkin Aşı Takvimi varsa aşılı kısmının işaretli gelmesi aşılarının tarihlerinin gelebilmesi sağlandı.
 • Aydın ili için Öğrenci Muayene Formunda Protokol Numarası ve Muayene Tarihinin çıkması sağlandı.
 • Balıkesir ili için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesinde değişiklik yapıldı.
 • Mardin ili için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi yeniden düzenlendi.

 

 

 

 


 

 

 

1.0.4.36 Versiyon Yenilikleri (23 Mart 2015)

 

 • Muayene girişinde Tüberküloz (ICD10 Kodu, A15 ile A19 arası) tanısı konulan hastanın o tanıya ait detay bilgilerinin girilebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.36

 

 • Muayene girişinde Sıtma (ICD10 Kodu, B50 ile B54 arası) tanısı konulan hastanın o tanıya ait detay bilgilerinin girilebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.36

 

 

 

 


 

 

 

1.0.4.35 Versiyon Yenilikleri (6 Mart 2015)

 

 • Aşıların bir sebeple uygulanmaması (Hastalık, Alerjik durumlar, Aile tarafından aşının reddedilmesi vb.) durumunda daha önce Suçiçeği ve Hepatit-A aşıları için uygulayabildiğiniz Aşı iptal işlemlerinin diğer takvim aşıları için de, Sağlık.Net'te Aşıyı İptal Et seçeneği ile uygulanabilmesi sağlandı.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 • Bu işlem sonucunda aşı Sağlık Bakanlığından silinmiş olacak ve hekimin Karar Destek Sayfasından çıkacaktır.
 • Hiç uygulanmayacak ya da uygulanmamasına karar verilmiş olan aşılar için yapılması gerekmektedir. Diğer durumlar için Aşı Erteleme işleminin uygulanması gerekmektedir.
 • İşlemi uyguladığınız tarihten itibaren 30 gün içinde işlemi iptal edebilirsiniz.30 günü geçen işlemlerin iptali için bağlı bulunduğunuz TSM ’ye başvurmanız gerekmektedir.

Not : Sağlık.NET'te iptal edilen aşılarınızın analizine İstatistik \Özel Tanımlı Analizler \ Muayene Analizleri alanına eklenen Aşı İptal Analizi seçeneğinden ulaşabilirsiniz.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.35

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.35

 

 • Diyabet izlem sayfasına HBA1C (%) için Son 3 ay Ortalama Kan Şekeri hesaplanabilmesi için Şeker Ortalaması Formülü eklendi.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.35

 

 • Obezite İzlem sayfasından girilen açıklamaların Obezite izlem Analizine eklenen Açıklama sütunu ile görüntülenebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.35

 

 • İstirahat Raporu (Memur) ve İstirahat Raporu (Çalışan) rapor giriş ekranlarında bulunan Sonuç bölümünün genellikle "İstirahati Sonunda Çalışabilir" şeklinde kullanıldığı için seçili gelmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.35

 

 • Yardım > Dokümanlar alanında sağ tıklama yapıldığında Doküman Ekle ve Doküman Sil seçenekleri eklenerek istenilen dokümanın eklenebilmesi ve eklenen dokümanın silinebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.35

 

 • Adıyaman İli için Değerlendirme Rapor'una İl Dışı Hastanede Doğan Bebek Sayısı ve İl Dışı Hastanede Yapılan Doğum Sayısı eklendi. Parametreyi Aktif etmek için sütunları düzenle dedikten sonra Aktifleştir seçeneğine tıklanması gerekmektedir.
  Not : Tanımlar > Parametreler > Değerlendirme Raporu Sütunları alanından düzenleme yapılabilir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.35

 

 • Gaziantep ve Antalya İli İçin İstatistik > Özel Tanımlı Analizler > Hasta Analizleri > GGK Test Sonuçları Analizi eklendi. Yazdır butonu altından Excel'e aktarılabilir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.35

 

 • İstatistik > İstatistik Formları > Kanser Formları > Kolerektal Kanser Taraması Formu'nda düzenleme yapıldı.
 • Aydın İli ve Sakarya İli için Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu yeniden düzenlendi.
 • Aksaray İli için Analiz > Tahlil Sonuç Analizi > Yazdır > Tahlil Tüpü Teslim Tutanağı Formun'da değişiklik yapıldı.
 • Kırklareli İli için İstatistik > İstatistik Formları > AÇSAP Formları > Riskli Gebeler Bildirim - Takip Formu yeniden düzenlendi.
 • Bebek Çocuk Bildirim > Yazdır > Bebek-Çocuk İzleme Fişi (Form- 006) Ön Sayfa Yazdır'a tıklandığında Gelişimsel Kalça Taraması'nın ve Guthries Seri Kağıdı kaçtane kullanıldıysa ön sayfaya gelmesi sağlandı.
 • Muğla İli için Gezici Hizmet Beyan ve Gezici Hizmet Programı Formları yeniden düzenlendi.
 • Mazeret seçeneği olarak "Tıbbı nedenlerle (aşı veya izlem) yapılamamıştır" seçildiğinde Ek5 "TIBBI NEDEN BEYAN TUTANAĞI"'nın da sistemden alınabilmesi sağlandı.


 

 


 

 

 

1.0.4.34 Versiyon Yenilikleri (11 Şubat 2015)

 

 • Kişisel > Özelleştir seçeneklerine Hasta Detay Menüsünde Küçük Simgeler Olsun ayarı eklenerek, istenirse menünün küçültülebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.34

 

 • Sevk Giriş Ekranı > Sevk Gerekçe Girişi > Gerekçe Uyarla > İşe Giriş Raporu seçeneklerine Az Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu eklenerek Konsültasyon çıktısının alınabilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.34


 • Yardım > Dokümanlar > Muayene Dokümanlarına > Hac ve Umre'ye Gidenlere MERS-CoV Hastalığı Bilgi Notu dokümanı eklendi.
 • Gebe İzlem ve Bebek İzlemlere girilen izlem notlarının izlem fişlerinde sığdırılabilmesi sağlandı.
 • İlaç Kullanım ve Muafiyet Raporu'na Rapor Bitiş Tarihi alanı eklenerek bitiş süresinin gelebilmesi sağlandı.
 • Hasta Onam Formlarına Aile Hekimliği Bilgilendirme Onam Formu eklendi.
 • Pansuman Enjeksiyon Onam Formu yeniden düzenlendi.
 • İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Hastalıklar Formları > (FORM 16) Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Tespit Fişi yeniden düzenlendi.
 • Evde Sağlık Hizmet Bildirimi > Yazdır sekmesi altındaki Başvuru Formu(E1)'nun A4 formatında alınabilmesi sağlandı.
 • Aksaray il için Analiz > Tahlil Sonuç Analizi > Yazdır > Tahlil Tüpü Teslim Tutanağı Formu yeniden düzenlendi.
 • Edirne ili için 11.02.2015 tarihine kadar istenen 01.01.2013-31.12.2013 arasındaki Aşılama Durum Tablosu'na, İstatistik > İstatistik Formları > Bulaşıcı Hastalık Formları > Aşılama Durum Tablosu'ndan ulaşılabilir.
 • İstanbul ili için İstatistik > İstatistik Formları > Açsap Formları > Birinci Basamak İzlem Formu'nda değişiklik yapıldı.
 • Kars ili için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi'nde değişiklik yapıldı.
 • Şırnak ili için Aile Hekimi Değiştirme Dilekçesi'nde değişiklik yapıldı.

 

 

 

 


 

 

 

1.0.4.33 Versiyon Yenilikleri (19 Ocak 2015)

 

Değerli Aile Hekimlerimiz;

Sağlık Bakanlığı'nın http://www.e-saglik.gov.tr/belge/1-393...duyurusu.html duyurusuna göre;
THSK tarafından yürütülmekte olan "Aşı Takip Sistemi" (ATS) uygulamasına geçiş, 23.01.2015 (Cuma) günü mesai bitiminde ertelenmiştir.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.33

 

Aşı Takip Sistemine (ATS) giriş yapabilmeniz için gerekli olan ATS şifreniz, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından e-posta adresinize gönderilmiştir.

ATS şifresi kendisine ulaşmamış hekimlerimiz Toplum Sağlığı Merkezinden ya da İl Halk Sağlığı müdürlüğünden şifrelerini öğrenmeleri gerekmektedir.

ATS şifrenizin geçerliliğini https://ats.saglik.gov.tr/ adresinden kontrol edebilir, bu sitenin kullanımını anlatan videolara http://tv.thsk.saglik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Not : Kullanıcı adınız, T.C. Kimlik Numaranızdır.

Aşı Takip Sisteminin işleyişi ya da Aşı Takip Sistemi web sayfasıyla ilgili; soru, şikâyet ve önerilerinizi aşağıdaki ATS iletişim kanallarından veya TSM ya da İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine iletebilirsiniz.

 

Aşı Stok ve Isı Takip Sistemi
Çağrı Merkezi : (0850) 200 0881
E-Posta           : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

ATS sisteminin devreye alınmasıyla birlikte Aşı işlemlerinde aşının Karekodunun okutulması zorunlu hale gelmiştir. Karekod okutulmayan işlemler Sağlık. Net'e gönderilemeyecektir.

Aşı girişi yapılırken Aşı Uygulama Bilgilerini girdikten sonra Karekodu okutabileceğiniz ekran açılacaktır. Açılan ekrandaki Barkod bölümüne giriş yapacağınız Aşının Karekodu okutulacaktır.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.33

 

Not : Malzeme Çıkış Ekranından ATS'nin web sayfasını ulaşmak için kısayol linki eklenmiştir.

Aşının karekodunu okutup Tamam butonuna bastıktan sonra sistem otomatik olarak aşıya girilmiş olan karekodun uygunluğunu ve kullanılabilirliğini ATS sisteminde sorgulayacaktır.

ATS sisteminde gerekli onay geldiği takdirde girilmiş olan bu aşı işlemini en geç 60 dakika içinde Sağlık. Net'e gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

Dikkat Edilmesi Gereken hususlar

 • Aşı Takip Sistemi'ne (ATS) Hastaneler de dâhil olacaktır. Bu sebeple özellikle Hepatit B 1. Doz ve diğer aşılarda yaşanabilecek sıkıntılar için bağlı bulunduğunuz Toplum Sağlığı Merkezine ya da İl Halk Sağlığı müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

 • ATS sistemine malzemeler girilmemiş ise ATS sistemi onay vermeyecektir. Bu sebeple yeni gelen malzemelerin ATS sistemine ASM de görevli kişi tarafından ATS web sayfasından girişinin yapılması gerekmektedir.

 • Daha önce Programda aşıların stok takibini yapan hekimlerimiz aynı şekilde ayrıca programdan Stok takibi yapmaya devam etmek istiyorlar ise;
  Tanımlar > Ayarlar > Genel Ayarlar > Aşı Takip Sistemi Entegrasyonu için Yerel Stok Takibi Olmasın seçeneğinin Hayır yapmaları gerekmektedir. ATS'ye girilmiş olan malzemelerin ayrıca NBYS Aile Hekimliği programına girilmesi gerekmektedir.


 • Program üzerinden Stok takibi yapmayan hekimlerimizde;
  Tanımlar > Ayarlar > Genel Ayarlar > Aşı Takip Sistemi Entegrasyonu için Yerel Stok Takibi Olmasın seçeneğinin Evet olması gerekmektedir

 • Aşı dolaplarınızda mevcut olan aşılar, Aşı Takip Sistemine girilmeyecektir. Aşı dolaplarındaki mevcut aşıların geçici olarak karekodları okutularak Sağlık. Net'e gönderilebilmesine izin verilmektedir. Fakat TSM'lerden yeni gelen aşıların ATS'ye girişi yapılmamış ise Sağlık. Net'e gönderilmesi mümkün olmayacaktır.

 • ATS ye girilmiş olan aşıların kırılma, bozulma, vs. gibi nedenlerden dolayı aşı stoğundan düşülebilmesi ATS web sayfası üzerinden yapılabilmektedir.

 

 • MRS'den hastalarınıza alacağınız randevular ve kendi biriminize vereceğiniz randevular için Randevu Açıklaması ve Randevu Notu bilgisi girilebilmesi sağlandı.

NBYS AH Versiyon - 1.0.4.33

 


 NOT : Versiyon yenilikleri sayfamızda sadece son 5 versiyon güncellemesi listelenir.
 
ISO 9001
MSPartner
Ce
TSE